Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Achievement
Addon براي کلاس Mage
Addons - Paladin
Addons Shaman
Audio & Video
Lich King Raid 10 player
Lich King Raid 25 player
Map & Minimap
آموزش Arena
آموزش pet
آموزش wow پچ Legion
ادونس macro
اموزش ساخت Jeeves
ایتم fun
تاکتیک icc 25 Normal
داستان wow
دانلود اپلیکیشن
نمودار

آموزش world of warcraft

 

آموزش کامل کردن quest پیت hunter نژادbloodelf

هیرو شما Hunter است پس از شما انتظار می رود که باف Trueshot Aura را همیشه روشن کنید و قبل از pull شدن هر mob یا boss از MD یا Misdirection بر روی تانک اصلی استفاده کنید و تمامی آنها را damage کنین تا aggrow شما به تانک اصلی منتقل شود .موضوع بعدی Aspect هست که البته هنوز برای خود من نیز پیش میاد که در حین Burst کردن روی Aspect of Viper ام !!!  پس این را هم چک کنید که روی Aspect of the dragonhawk باشین.

نکته مهم 2 : ماکروی Full CD شما Serpent sting را به همراه خود دارد پس نیازی به زدن دوباره آن نیست !

1. چرا Hunter را انتخاب می کنیم؟
2. انتخاب صفحه Talent مناسب
3. استت های Hunter و چگونگی اولویتها
4.گلایف های اصلی و فرعی و Gemming
5.انتخاب Work هیرو
6.Rotation های مختلف
7.نکات مهم و ضروری

برای مشاهده کامل اموزش هیرو هانتر:  به قسمت اموزش کلاس هیرو ها و بعد قسمت اموزش کلاس هانتر در سایت مراجعه نمایید.

1.چرا Hunter را انتخاب می کنیم؟ هیروی بسیار ساده برای شروع کردن و آشنا شدن با بازی Wow – لول آپ ساده و سریع -PVP بسیار جذاب ( دزدیدن kill بقیه در BG  ) و داشتن مانور عالی در حین بازی

2.انتخاب صفحه Talent مناسب : برای هر raid بستگی به این موضوع دارد که در یک fight چقدر در Aspect of Viper در حال پرکردن مانای خود هستید اگر این زمان ناچیز بود از این Talent استفاده کنید.

در غیر اینصورت از صفحه Talentحفظ مانا استفاده کنید که در آن از 2 عدد Rapid Recuperation استفاده شده که در حین روشن بودن باف Rapid Fire مانای خود را حفظ خواهید کرد. بنابراین زمان استفاده از Aspect of Viper خود را کاهش و DPS خود را افزایش می دهید.

 

چند ماکروی پر کاربرد :

ماکروی full Cd :

#showtooltip Rapid Fire
cast Rapid Fire/
cast !Kill Command/
cast Rabid/
cast Furious Howl/
cast Serpent Sting/
petattack/

ماکروی Chimara shot :

#showtooltip Chimera Shot
cast !auto shot/
cast Chimera Shot/
cast !Kill Command/
cast !silencing shot/
cast Rabid/
use 10/
run UIErrorsFrame:Clear()/

ماکروی Aimed shot :

#showtooltip Aimed Shot
cast !auto shot/
cast Aimed Shot/
cast !Kill Command/
cast !silencing shot/
cast Rabid/
use 10/
run UIErrorsFrame:Clear()/

ماکروی Steady shot :

#showtooltip Steady Shot
cast !auto shot/
cast Steady Shot/
cast !silencing shot/
cast Rabid/
use 10/
run UIErrorsFrame:Clear()/

ماکروی Tranquilizing shot :

#showtooltiip Tranquilizing Shot
target Shambling Horror/
stopattack/
cast Tranquilizing Shot/

quest pet hunter bloodelf

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_185440.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_185638.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_185646.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_185708.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_185726.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_185744.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_185752.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_185811.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_190051.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_190116.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_190225.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_190403.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_190409.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_190518.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_190542.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/02/WoWScrnShot_120119_190542.jpg

 

 


 

یک پاسخ به “آموزش کامل کردن quest پت hunter نژادbloodelf”

  1. profile avatar

    ببخشید چگونه پت را زنده کنیم