Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Achievement
Addon براي کلاس Mage
Addons - Paladin
Addons Shaman
Audio & Video
Lich King Raid 10 player
Lich King Raid 25 player
Map & Minimap
آموزش Arena
آموزش pet
آموزش wow پچ Legion
ادونس macro
اموزش ساخت Jeeves
ایتم fun
تاکتیک icc 25 Normal
داستان wow
دانلود اپلیکیشن
نمودار

آموزش world of warcraft

 

اموزش انجام دادن quest های WARLOCK Alliance

Human :
1- Spirit شما 3% بیشتر از سایر Race ها است
2- شما 10% بیشتر از سایر Race ها Reputation دریافت میکنید
3- Expertise شما وقتی Sword به دست بگیرید 3 تا بیشتر از سایر Race ها است
4- هر 2 دقیقه 1 بار میتوانید Hero خود را از Debuff هایی که کنترل Hero رو از شما میگیرند پاک کنید
5- شما راحت تر از سایر Race ها توانایی دیدن Hero هایی که ناپدید هستند رو دارید

 

 

یه توضیحی در مورد کلاس Gnome بدم ببینید زیاد فرقی نمیکنه quest کلاس Human با Gnome  فقط من واسه کلاس Human  میرم به شهر Stormwind برای Gnome   برید Ironforge

با هم تصاویر از انجام این quest ها رو ببینیم.

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/1.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/2.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/3.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/4.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/5.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/6.jpg
Cleansing of the Orb of Orahil
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/7.jpg
Cleansing of the Orb of Orahil
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/8.jpg
Cleansing of the Orb of Orahil
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/9.jpg
Cleansing of the Orb of Orahil
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/10-1.jpg
Seeking Strahad
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/11.jpg
Fragments of the Orb of Orahil

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/12-1.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/13-2.jpg
Cleansing of the Orb of Orahil
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/14-2.jpg
Returning the Cleansed Orb
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/15-2.jpg
The Completed Orb of Dar’Orahil
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/16-2.jpg
Shard of a Felhound
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/17-2.jpg
Shard of a Felhound
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/18-2.jpg
Shard of a Felhound

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/19-1.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/03/20-1.jpg
Tome of the Cabal

 

 

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

ادامه تصاویر quest هیرو کلاس WARLOCK Alliance