Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Achievement
Addon براي کلاس Mage
Addons - Paladin
Addons Shaman
Audio & Video
Lich King Raid 10 player
Lich King Raid 25 player
Map & Minimap
آموزش Arena
آموزش pet
آموزش wow پچ Legion
ادونس macro
اموزش ساخت Jeeves
ایتم fun
تاکتیک icc 25 Normal
داستان wow
دانلود اپلیکیشن
نمودار

آموزش world of warcraft

 

اموزش انجام دادن Questsهای Argent Tournament

 

 

Questsهای Tournament در منطقه NorthrendIcecrownArgent Tournament Grounds  واقع شده که بعد از exalted شدن جوایز و پاداش هایی از جمله امکان خرید مانت و تبرد و غیره برای شما در دسترس قرار میگیرد کوئست های این منطقه به صورت روزانه و daili رست میشه اما من چون وقت نبود و سری میخواستم انجام بدم بعضی کوئست ها رو come کردم تا بتونم کوئست روزهای ایندم رو الان برم ولی کلا تفاوتی نداره و نمیکنه .

بریم برای دیدن کوئست های این منطقه البته ما به این کوئست ها میگیم quest toc و اسم دقیق Argent Tournament هست

فقط یه نکته : من با نژاد blood elf کوئست ها رو انجام دادم شما اگه با نژادی غیر از این بخواهید انجام بدید یه چندتا کوئست نه چندان سخت فرق داره

 

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/1tr.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/2tr.jpg
The Argent Tournament
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/3tr.jpg
The Black Knight of Silverpine?

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/4tr.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/5tr.jpg
Mastery Of The Charge

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/6tr.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/7tr.jpg
Mastery Of The Charge
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/8tr.jpg
Mastery Of The Charge
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/9tr.jpg
Mastery Of The Charge
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/10tr.jpg
Mastery Of Melee
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/11.jpg
Mastery Of Melee

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/12.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/13.jpg
Mastery Of Melee
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/14.jpg
Mastery Of Melee
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/15.jpg
Mastery Of Melee
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/16.jpg
Mastery Of The Shield-Breaker
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/17.jpg
Mastery Of The Shield-Breaker
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/18.jpg
Mastery Of The Shield-Breaker
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/19.jpg
Mastery Of The Charge
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/20.jpg
Mastery Of The Charge

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/21.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/22.jpg
The Black Knight of Silverpine?
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/23.jpg
The Black Knight of Silverpine?

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/24.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/25.jpg
The Black Knight of Silverpine?

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/26.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/27.jpg
The Black Knight of Silverpine?

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/28.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/29.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/30.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/31.jpg
The Seer’s Crystal

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/32.jpg

http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/33.jpg
Training In The Field
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/34.jpg
Training In The Field
http://3x3x5.ir/wp-content/uploads/2020/07/35.jpg
Training In The Field

 

 

 

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

part 2: ادامه تصاویر Questsهای Argent Tournament