Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Lich King Raid 10 player
Lich King Raid 25 player
آموزش Arena
آموزش pet
آموزش wow پچ Legion
ادونس - Map & Minimap
ادونس - کوئست ها و لول آپ
ادونس Auction House و اقتصادی
ادونس macro
ادونس براي کلاس Mage
ادونس براي کلاس paladin
ادونس براي کلاس shaman
ادونس برای شغل‌ها
ادونس-اچیومنت
اموزش ساخت Jeeves
ایتم fun
تاکتیک متنی Dragonblight 10
تاکتیک متنی Dragonblight 25
تاکتیک متنی Icecrown 10
تاکتیک متنی Icecrown 25
تاکتیک متنی Onyxia 10
تاکتیک متنی Onyxia 25
تاکتیک متنی Toc 10
تاکتیک متنی Toc 25
تاکتیک متنی متفرقه
تاکتیک ویدیویی 10 Dragonblight
تاکتیک ویدیویی 25 Onyxia
تاکتیک ویدیویی Icecrown 10
تاکتیک ویدیویی Icecrown 25
تاکتیک ویدیویی Icecrown 5
تاکتیک ویدیویی Toc 25
تاکتیک ویدیویی ulduar 10
تاکتیک ویدیویی ulduar 25
داستان wow
دانلود اپلیکیشن
دانلود پکیج کامل ادونس
راه اندازی سرور
راهنمای فارم Herbalism
نمودار

آموزش world of warcraft

محبوب ترین مطالب سایت

انتخاب نوع دسته آموزشها
مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای Hunter

مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای Hunter

مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای Hunter

All-in-one sting macro

مهم نیست که به چه ویژگی هایی توجه داشته باشید ، این یا از آن در هدف استفاده می کند یا در صورت تغییر شیفت ، آن را در هدف فوکوس شما استفاده می کند.


#showtooltip
/cast [pvptalent:4/1,mod:shift,@focus] Viper Sting; [pvptalent:4/1] Viper Sting; [pvptalent:4/2,mod:shift,@focus] Scorpid Sting; [pvptalent:4/2] Scorpid Sting; [mod:shift,@focus] Spider Sting; Spider Sting

Crows + Snake Hunter

از این ماکرو استفاده کنید تا از هربار لزوم کشیدن talent بر روی نوار خود جلوگیری کنید

#showtooltip [talent:2/1] A murder of Crows; [talent:2/3] Snake Hunter
/cast A Murder of Crows
/cast Snake Hunter

Focus Pet Attack + Growl

شما می توانید از این ماکرو برای مجبور کردن pet خود برای دنبال کردن هدف تمرکز خود استفاده کنید و در عین حال آنها را در حالت  نبرد نگه دارید

#showtooltip 
/cast [target=Focus] Growl
/petattack [@focus]
/cast Dash

Master’s Call

#showtooltip 
/cast [target=player] Master's Call

Master’s Call DPS

 

#showotooltip
/cast [@DPSNAMEHERE] Master's Call

Master’s Call Healer

این ماکرو به شما امکان می دهد تا بدون نیاز به هدف گیری در ابتدا ، healer خود را آزاد کنید

#showotooltip
/cast [@HEALERNAMEHERE] Master's Call

Roar of Sacrifice

 

#showtooltip 
/cast [target=player] Roar of Sacrifice

Roar of Sacrifice DPS

#showotooltip
/cast [@DPSNAMEHERE] Roar of Sacrifice

Roar of Sacrifice Healer

#showotooltip
/cast [@HEALERNAMEHERE] Roar of Sacrifice

Sting Arena 1

این ماکرو به شما امکان می دهد بدون نیاز به داشتن هدف  ، از هرکدام در تیم دشمن استفاده کنید. این بدان معنی است که اگر شما آرنا 2 را هدف قرار می دهید و آرنا 3 را در کانون توجه قرار می دهید ، می توانید از stings 1 خود در arena 1 استفاده کنید.

#showtooltip 
/cancelaura Aspect of the Turtle
/cast [pvptalent:4/1,@arena1] Viper Sting; [pvptalent:4/2,@arena1] Scorpid Sting; [@arena1] Spider Sting

Sting Arena 2

 

#showtooltip 
/cancelaura Aspect of the Turtle
/cast [pvptalent:4/1,@arena2] Viper Sting; [pvptalent:4/2,@arena2] Scorpid Sting; [@arena2] Spider Sting

Sting Arena 3

 

#showtooltip 
/cancelaura Aspect of the Turtle
/cast [pvptalent:4/1,@arena3] Viper Sting; [pvptalent:4/2,@arena3] Scorpid Sting; [@arena3] Spider Sting

Survival – Aspect of the Eagle + Orc Racial

اگر orc باشید ، این ماکرو مناسب است

#showtooltip Aspect of the Eagle
/cast Blood Fury(Racial)
/cast Aspect of the Eagle

Survival – Harpoon Focus + Target

بسیار عالی است برای وقتی که می خواهید به سمت یک healer که تمرکزشان است (normally or towards your focus target ) مجبور شوید تا بدون نیاز به تغییر هدف ، آنها را به دام بیندازید یا آنها را قطع کنید.

#showtooltip Harpoon
/cast [nomodifier] Harpoon; [modifier:shift, target=focus] Harpoon

Survival – Interrupt Arena 1

 

#showtooltip Muzzle
/cancelaura Aspect of the Turtle
/cast [@arena1] Muzzle

Survival – Interrupt Arena 2

 

#showtooltip Muzzle
/cancelaura Aspect of the Turtle
/cast [@arena2] Muzzle

Survival – Interrupt Arena 3

 

#showtooltip Muzzle
/cancelaura Aspect of the Turtle
/cast [@arena3] Muzzle

Survival – Interrupt Focus + Target

 

#showtooltip Muzzle
/cancelaura Aspect of the Turtle
/cast [@focus, nomod] Muzzle; [modifier:shift] Muzzle

Survival – Lacerate

 

#showtooltip Lacerate
/cancelaura Aspect of the Turtle
/cast Lacerate

Survival – Root Arena 1

 

#showtooltip Tracker's Net
/cast [@arena1] Tracker's Net

Survival – Root Arena 2

 

#showtooltip Tracker's Net
/cast [@arena2] Tracker's Net

Survival – Root Arena 3

 

#showtooltip Tracker's Net
/cast [@arena3] Tracker's Net

Survival – Slow Arena 1

 

#showtooltip Wing Clip
/cast [@arena1] Wing Clip

Survival – Slow Arena 2

 

#showtooltip Wing Clip
/cast [@arena2] Wing Clip

Survival – Slow Arena 3

 

#showtooltip Wing Clip
/cast [@arena3] Wing Clip

Survival – Slow Focus + Target

 

#showtooltip Wing Clip
/cancelaura Aspect of the Turtle
/cast [@focus, nomod] Wing Clip; [modifier:shift] Wing Clip

Survival – Tracker’s Net Focus + Target

 

این ماکرو به شما امکان می دهد در صورت تغییر شیفت ، هدف خود یا هدف تمرکز خود را ردیابی کنید.

#showtooltip Tracker's Net
/cancelaura Aspect of the Turtle
/cast [@focus, nomod] Tracker's Net; [modifier:shift] Tracker's Net

 

 


 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید