Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Lich King Raid 10 player
Lich King Raid 25 player
آموزش Arena
آموزش pet
آموزش wow پچ Legion
ادونس - Map & Minimap
ادونس - کوئست ها و لول آپ
ادونس Auction House و اقتصادی
ادونس macro
ادونس براي کلاس Mage
ادونس براي کلاس paladin
ادونس براي کلاس shaman
ادونس برای شغل‌ها
ادونس-اچیومنت
اموزش ساخت Jeeves
ایتم fun
تاکتیک متنی Dragonblight 10
تاکتیک متنی Dragonblight 25
تاکتیک متنی Icecrown 10
تاکتیک متنی Icecrown 25
تاکتیک متنی Onyxia 10
تاکتیک متنی Onyxia 25
تاکتیک متنی Toc 10
تاکتیک متنی Toc 25
تاکتیک متنی متفرقه
تاکتیک ویدیویی 10 Dragonblight
تاکتیک ویدیویی 25 Onyxia
تاکتیک ویدیویی Icecrown 10
تاکتیک ویدیویی Icecrown 25
تاکتیک ویدیویی Icecrown 5
تاکتیک ویدیویی Toc 25
تاکتیک ویدیویی ulduar 10
تاکتیک ویدیویی ulduar 25
داستان wow
دانلود اپلیکیشن
دانلود پکیج کامل ادونس
راه اندازی سرور
راهنمای فارم Herbalism
نمودار

آموزش world of warcraft

محبوب ترین مطالب سایت

انتخاب نوع دسته آموزشها
  دانلود Addons NPCScan پیدا کردن NPCها و Mobهای کمیاب در بازی با استفاده از این Addon می‌توانید NPCهای کمیاب (Rare و Rare+) را به راحتی پیدا کنید. زمانی که یک NPC موجود در لیست پیدا شد، این Addon یک Alarm روی صفحه به شما می‌دهد و با کلیک کردن می‌توانید NPC را Target کنید و موقعیتش را به راحتی پیدا کنید. همچنین قابلیت Keybind کردن و اضافه کردن NPC دلخواه هم وجود دارد. Addon NPCScan Overlay را هم حتما...
  دانلود ادونس Overachiever ابزارها و ترفندهایی برای آسانتر کردن کار بازیکنانی که به دنبال Achievement هستند .

مطالب زیر را هم ببینید