.

  داستان بزرگ هورد The Great Story of Horde هورد یکی از دو جناح‌های بزرگ سیاسی متشکل از فانیان جهان ازروت هستند, طرف مقابل اتحاد نام دارد. هورد تشکلی است متشکل از تبعید شده گان و متواریانی است که از مشکلات بزرگی جان سالم بدر برده, با هم یکی شده, همچون خانواده‌ای می‌جنگند, همراه و یار یکدیگرند. هرچند در آرمان‌ها, سیاست‌ها و باورها تجدید نظر شده و اعضای آن با گذر زمان تغییر کرده‌اند, این همان هوردی است که از...

  داستان FrostMourne (شمشیر لیچ کینگ) شمشیر طلسم شده‌ است که نرزول، لیچ کینگ آن را سریر یخی‌اش به بیرون پرتاب کرد که آرتاس منتیل کسی که از پتانسیل میزبانی خویش بی‌اطلاع بود. فراست‌مورن را در قاره نرثرند یافت. اکنون فراست‌مورن در دستان آرتاس/لیچ کینگ است. مورادین ریش برنزی، دورف اکتشاف‌گر آخرین بار در نرثرند دیده شد، او درباره قدرت فراست‌مورن چیزهایی شنیده بود و بدنبال آن بود زمانی‌که آرتاس و مردانش به نرثرند رسیدند. زمانی که نیروهای لرد وحشن...

  درخت افسانه ای Teldrassil درخت Teldrassil که در Darnassian (زبان اصلی اِلف های شب) به معنای تاج زمین است.

  لیچ کینگ در بلیزارد روح نرزول در قالب کریستالی مرموز به نرثرند فرستاده شد، این قطعه یخی حس آگاهی او را ده‌هزاربار افزایش داد تا زمانی که توسط قدرت کیل جیدن اسیر بود.اُرک دیگر آن نرزول نبود که نابود شده بود، لیچ کینگ موجودی که با قدرت‌هایی بسیار ژرف خلق شده بود.  

  داستان هیرو Warlock در world of warcraft منشا وارلاک ها از لژیون سوزان ( Burning Legion ) میباشد. Eredarهای لژیون سوزان بودند که وارلاک ها را بوجود آورده و قدرت کنترل اهریمنان Demon Control)) و احضار آنها را از عالم اهریمنی جادو (Twisting Nether) را به آنان آموختند. این روش جدید به حدی قوی بود که حتی اربابان اهریمنی ( Dreadlord یا Nathrezim) ها هم به آن روی آوردند.  

مطالب زیر را هم ببینید