آموزش استفاده از کیبورد و موس در wow

 

آموزش استفاده از کیبورد و موس در wow

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/12/wow-new-pic1.jpg

کیبورد

کلیدهای Q W E A S D برای حرکت ، کنترل هیرو و Space برای پرش هیرو می باشد . لطفا به تصویر سمت راست دقت کنید ، علامت آبی .

کلیدهای F8 – F9 – F10 – F11 برای باز کردن و بستن کیف ( Bag ) های هیروی شماست ، علامت قرمز .

کلیدهای Page Up و Page Down برای بالا و پایین بردن قسمت چت می باشد، علامت سبز .

کلیدهای Home و End برای تنظیم دوربین می باشند ، قسمت نارنجی .

کلید ترکیبی Shift + M برای باز کردن یک نقشه کوچک در سمت راست پائین صفحه می باشد .

کلید V (حرف) برای نمایش میزان Health دشمن های اطرافتان می باشد .

کلید ترکیبی Shift + V میزان Health دوستان اطرافتان را نمایش می دهد .

باز روشن کردن Num Lock هیرو شما به سمت جلو حرکت می کند البته بدون نیاز به فشار دادن مداوم کلید W . باز زدن W ویا S این عمل متوقف می شود .

با زدن کلید Tab میتوانید نزدیکترین دشمن خود را انتخاب نمائید ، بدون استفاده از موس .

کلید Z برای در آوردن اسلحه .

کلید X برای نشستن و یا ایستادن هیرو .

کلید P برای باز کردن پنجرهء Spell Book .

کلید N برای باز کردن پنجرهء Talent .

کلید Y جهت باز کردن پنجرهء Achievements .

کلید C برای باز کردن پنجرهء Character .

کلید O برای باز کردن پنجرهء Social .

کلید L برای باز کردن پنجرهء Quest Log .

کلید ESC برای باز کردن پنجرهء Menu .

کلید I برای باز کردن پنجرهء Looking for Group .

کلید B برای باز کردن پنجرهء Bag .

کلید M برای باز کردن پنجرهء Map .

کلید H برای باز کردن پنجرهء PVP .

کلید ترکیبی Shift + B برای باز کردن کلیه Bag ها .

http://3x3x5.ir/dl/2020/12/players-guide-part2-pic2.jpg

موس

کلیک سمت راست حکم Attack معمولی را دارد ( حمله به دشمن ) ، همچنین از این کلید جهت صحبت کردن استفاده می شود ( برای مثال : گرفتن Quest ).

کلیک سمت چپ برای انتخاب کردن استفاده می شود .

با استفاده از Scroll موس میتوانید دوربین را تنظیم کنید .

عمل ترکیبی نگه داشتن کلیک سمت راست و تکان دادن موس میتوانید اطرافتون رو ببینید . در صورتی که حالت Num Lock فعال باشد با این عمل می توانید به سمت بالا حرکت کنید .

عمل ترکیبی نگه داشتن هر دو کلیک موس هیروی شما به سمت جلو حرکت می کند و می توانید با حرکت دادن موس مسیر حرکت را تعیین نمائید . می توان برای شنا کردن و پرواز کردن نیز از همین روش استفاده کرد .

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید