آموزش شغل First Aid

 

First Aid یا همون کمک های اولیه شغل دومیه که همه باید داشته باشنش ( بله… حتیHealer ها) چون در بعضی مواقع یه ذره زرنگی میشه به خرج داد و ازش استفاده کرد که به درد میخوره… ( نمونه اش بعضی از فارم کردن ها هستش) در هر صورت این دلیلش هست که شما به بودنش در بالاترین وضعیت نیاز دارین.

First Aid مقادیر بسیار زیادی پارچه نیاز داره و دو راه برای به دست اوردن این پارچه ها هست: 1- فارم کردنشون 2- AHیا همون Auction House
پارت اول این نوشته به شما نشون میده که چقدر پارچه نیاز دارین، درحقیقت اگه میخواین بخرین.

 

متریال هایی که برای 1-450 نیاز دارین


این اعداد دقیق نیستن، به دلیل اینکه وقتی یه چیزی که دارین درست میکنین به “سبز” میرسند دیگه اسکیل آپ شدن شانسیه و معلوم نیست دقیقا چند تا نیاز دارین. پس اگه خوش شانس باشین متریال کمتری نیاز دارین
-Linen Cloth: 140-190

-Wool Cloth: 140-180
-Silk Cloth: 140-190
-Mageweave Cloth: 90-120
-Runecloth: 200-240
-Netherweave Cloth: 90-120
-Frostweave Cloth: 50-75

First Aid 1-80
1-40 از Linen Bandages بسازین
چیزی که نیاز دارین: 40-55 Linen Cloth
41-80 از Heavy Linen Bandages بسازین
چیزی که نیاز دارین: 100 -130 Linen Cloth

First Aid 81-150
81-115 از Wool Bandages بسازین
چیزی که نیاز دارین: 50-60 Wool Cloth
116-150 از Heavy Wool Bandages بسازین
چیزی که نیاز دارین: 90-120 Wool Cloth

First Aid 151-240
151-180 از Silk Bandages بسازین
چیزی که نیاز دارین: 50-60 Silk Cloth
181-210 از Heavy Silk Bandages بسازین
چیزی که نیاز دارین: 90-130 Silk Cloth
211-240 از Mageweave Bandages بسازین
چیزی که نیاز دارین: 60-50 Mageweave Cloth

First Aid 241-300
241-260 از Heavy Mageweave Bandages بسازین
چیزی که نیاز دارین: 60-40 Mageweave Cloth
261-290 از Runecloth Bandages بسازین
چیزی که نیاز دارین: 70-60 Rune Cloth
291-300 از Heavy Runecloth Bandages بسازین
چیزی که نیاز دارین: 50-30 Rune Cloth

First Aid 301-375
301-330 از Heavy Runecloth Bandages بسازین
چیزی که نیاز دارین: 120-90 Rune Cloth
331-360 از Netherweave Bandages بسازین
چیزی که نیاز دارین: 60-50 Netherweave Cloth
361-375 از Heavy Netherweave Bandages بسازین
چیزی که نیاز دارین: 60-40 NetherWeave Cloth
 
First Aid 376-450
376-400 از Frostweave Bandages بسازین
چیزی که نیاز دارین: 50-40 FrostWeave Cloth
401-450 تو این مرحله شمل باید این رو یاد بگیرین Heavy Frostweave Bandage که مسئله اینجاس که این دستورالعمل فقط دراپ میشه.. و وقتی دراپ میشه که شما به 400 رسیده باشین… پس سعی نکنین زودتر فارمش کنین… در هر صورت از هر نوع NPC که میکشین این هم میتونه دراپ شه

در رابطه با فارم کردن متریال
برای فارم کردن متریال همیشه دانجن ها (دانجئون) بهترین راه فارم هستن، چه برای Enchanting, Tailoring و First Aid … چه لولتون پایین باشه و چه بالا، من به شما توصیه میکنم اول از همه به دانجن ها مراجعه کنین. در هر صورت من سعی میکنم هر دو راه داخل دانجن و خارجش رو بنویسم

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید