آموزش کامل کردن quest پیت hunter نژاد Draenei

 

Draenei :
1- Skill این Race در JewelCrafting از سایر Race ها 10 تا بیشتر است
2- شما میتوانید هر 2 دقیقه 1 بار خود یا سایر دوستان خود را Heal کنید
3- شما و دوستان شما 1% بیشتر احتمال دارند که Spell یا Attack آنها Miss نشود
4- شما 2% احتمال دارید که Spell های Shadow رو نخورید

به ترتیب کوئست هایی که انجام میدیم :

  1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_Draenei_Male.gifhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_Draenei_Female.gif http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Seek Huntress Kella Nightbow
  2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_Draenei_Male.gifhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_Draenei_Female.gif http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Taming the Beast
  3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_Draenei_Male.gifhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_Draenei_Female.gif http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Taming the Beast
  4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_Draenei_Male.gifhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_Draenei_Female.gif http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Taming the Beast
  5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_Draenei_Male.gifhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_Draenei_Female.gif http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Beast Training

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/1y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/2y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/3y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/4y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/5y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/6y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/7y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/8y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/9y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/10y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/11y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/12y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/13y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/14y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/15y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/16y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/17y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/18y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/19y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/20y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/21y.jpg

 

سوالی داشتید در این زمینه توی قسمت نظرات بیان کنید.

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید