آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش کامل کردن quest پیت hunter نژاد Draenei

 

Draenei :
1- Skill این Race در JewelCrafting از سایر Race ها 10 تا بیشتر است
2- شما میتوانید هر 2 دقیقه 1 بار خود یا سایر دوستان خود را Heal کنید
3- شما و دوستان شما 1% بیشتر احتمال دارند که Spell یا Attack آنها Miss نشود
4- شما 2% احتمال دارید که Spell های Shadow رو نخورید

به ترتیب کوئست هایی که انجام میدیم :

  1.   [10] Seek Huntress Kella Nightbow
  2.   [10] Taming the Beast
  3.   [10] Taming the Beast
  4.   [10] Taming the Beast
  5.   [10] Beast Training

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-3.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-8.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-12.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-16.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-Draenei-21.jpg

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید