آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش کامل کردن quest پیت hunter نژاد night elf

 

Night Elf :
1- شما میتوانید هر 2 دقیقه 1 بار برای هر مدت که بخواهید در یک نقطه ناپدید بمانید
2- شما 2% احتمال دارید که Spell های Natural رو نخورید
3- شما 2% احتمال دارید که ضربات Melee یا Range رو نخورید
4- شما وقتی مرده اید سرعت بیشتری از سایر Race ها دارید و میتوانید روی آب راه بروید

به ترتیب کوئست هایی که انجام میدیم :

  1. https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] The Hunter’s Path
  2. https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Taming the Beast
  3. https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Taming the Beast
  4. https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Taming the Beast
  5. https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Training the Beast

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-night-elf-1.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-night-elf-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-night-elf-3.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-night-elf-4.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-night-elf-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-night-elf-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-night-elf-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-night-elf-8.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-night-elf-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-night-elf-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-hunter-night-elf-11.jpg

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید