آموزش کامل کردن quest پت hunter نژاد orc

 

آموزش کامل کردن quest پت hunter نژاد orc

این پست از اموزش های wow رو اختصاص دادیم به اموزش مرحله به مرحله  کامل کردن quest پیت hunter نژاد orc با هم تصاویر رو ببینیم.

به ترتیب کوئست های زیر رو انجام میدیم :

  1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] The Hunter’s Path
  2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Taming the Beast
  3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Taming the Beast
  4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Taming the Beast
  5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Training the Beast

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/WoWScrnShot_120119_190654.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/WoWScrnShot_120119_190733.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/WoWScrnShot_120119_190749.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/WoWScrnShot_120119_190810.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/WoWScrnShot_120119_190817.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-026.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-0.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-19_1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-136.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-1234.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-259.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-357.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-44.jpg

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید