آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش کامل کردن quest پت hunter نژاد orc

 

آموزش کامل کردن quest پت hunter نژاد orc

این پست از اموزش های wow رو اختصاص دادیم به اموزش مرحله به مرحله  کامل کردن quest پیت hunter نژاد orc با هم تصاویر رو ببینیم.

به ترتیب کوئست های زیر رو انجام میدیم :

  1.   [10] The Hunter’s Path
  2.   [10] Taming the Beast
  3.   [10] Taming the Beast
  4.   [10] Taming the Beast
  5.   [10] Training the Beast

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-orc-hunter-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-orc-hunter-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-orc-hunter-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-orc-hunter-4.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-orc-hunter-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-orc-hunter-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-orc-hunter-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-orc-hunter-8.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-orc-hunter-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-orc-hunter-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-orc-hunter-11.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-orc-hunter-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/quest-orc-hunter-13.jpg

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید