آموزش کوئست های شغل Cooking

 

در این پست برای شما اموزش مرحله به مرحله و کامل کوئست های work یا شغل آشپزی ( cooking ) رو توضیح میدیم.

اگه شما این شغل رو انتخاب کردید و قصد دارید به skill 450 برسونید، روزانه شما باید چند کوئست این شغل هم انجام بدید چون ریوارد هایی از انجام دادن این کوست ها به شما اهدا میشه که میتونه کمک شایانی به ماهر شدن شما در این شغل بشه.

مجموعه ای از recipes های بسیار عالی که برای افزودن مهارت به شغلتون لازم دارید از همین reward ها یا هدایایی که بعد از انجام کوئست های روزانه دریافت میکنید میتونید از shop های شهر dalaran بگیرید.

کسی که برای هورد کوئست میده: Awilo Lon’gomba

کسی که برای الاینس کوئست میده: Katherine Lee

recipes یا دستورالعمل ها از دو نفر فروخته میشن: هورد: Misensi و الاینس:  Derek Odds .

نکته : ما به صورت کامل این شغل رو توضیح دادیم که برای دیدن آموزش شغل Cooking کلیک کنید.

کوئست هایی که در زیر انجام میدیم : (البته من با هیرو horde اومدم ولی کوئست ها فرقی زیاد ندارند)

 

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Neutral_15.png https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Neutral_15.png [80 Daily] Shipment: Wicked Sun Brooch
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Neutral_15.png https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Neutral_15.png [80 Daily] Convention at the Legerdemain
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Neutral_15.png https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Neutral_15.png [80 Daily] Mustard Dogs!
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Horde_15.png https://3x3x5.ir/dl/2021/05/ProfIcons_cooking.png [77 Daily] Infused Mushroom Meatloaf
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Alliance_15.png https://3x3x5.ir/dl/2021/05/ProfIcons_cooking.png [77 Daily] Infused Mushroom Meatloaf
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Horde_15.png https://3x3x5.ir/dl/2021/05/ProfIcons_cooking.png [77 Daily] Sewer Stew
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Alliance_15.png https://3x3x5.ir/dl/2021/05/ProfIcons_cooking.png [77 Daily] Sewer Stew
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Horde_15.png https://3x3x5.ir/dl/2021/05/ProfIcons_cooking.png [77 Daily] Mustard Dogs!
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Alliance_15.png https://3x3x5.ir/dl/2021/05/ProfIcons_cooking.png [77 Daily] Mustard Dogs!
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Horde_15.png https://3x3x5.ir/dl/2021/05/ProfIcons_cooking.png [77 Daily] Cheese for Glowergold
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Alliance_15.png https://3x3x5.ir/dl/2021/05/ProfIcons_cooking.png [77 Daily] Cheese for Glowergold

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/12/6jpr9t.png

 

تصاویر زیر مربوط به کوئست Cheese for Glowergold هست :

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-9.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/12/6jpr9t.png

تصاویر زیر مربوط به کوئست Infused Mushroom Meatloaf هست :

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-17.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/12/6jpr9t.png

تصاویر زیر مربوط به کوئست Sewer Stew هست :

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-25.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/12/6jpr9t.png

 

تصاویر زیر مربوط به کوئست Mustard Dogs! هست :

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-27.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-28.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-36.jpg

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/12/6jpr9t.png

 

تصاویر زیر مربوط به کوئست Convention at the Legerdemain هست :

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-38.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-40.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-41.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-42.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-43.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-44.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-45.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-46.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-47.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Cooking-48.jpg

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید