آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش گرفتن اچیومنت A Void Dance

 

A Void Dance

آموزش گرفتن اچیومنت A Void Dance

Zuramat the Obliterator را در Violet Hold در حالت هیرویک بدون کشتن Void Sentry شکست دهید.

در زیر هم میتونید نحوه ی گرفتن این اچیومنت رو در حالت هیرویک ببینید.

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید