آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش گرفتن اچیومنت Abuse the Ooze

 

Abuse the Ooze

آموزش گرفتن اچیومنت Abuse the Ooze

Sjonnir the Ironshaper را در سالن های سنگ Halls of Stone در حالت هیرویک شکست بدید و در همین هنگام هم 5 Iron Sludge را بکشید.

در زیر هم میتونید نحوه ی گرفتن این اچیومنت رو در حالت هیرویک ببینید.

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید