آموزش World Of Warcraft

آموزش گرفتن اچیومنت Consumption Junction

 

[Consumption Junction]

آموزش گرفتن اچیومنت Consumption Junction

Trollgore را در Drak’Tharon شکست دهید در حالت هیرویک قبل از اینکه اسپل باس به 10 stack برسد.

در زیر هم میتونید نحوه ی گرفتن این اچیومنت رو در حالت هیرویک ببینید.

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید