آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش گرفتن اچیومنت Consumption Junction

 

Consumption Junction

آموزش گرفتن اچیومنت Consumption Junction

Trollgore را در Drak’Tharon Keep شکست دهید در حالت هیرویک قبل از اینکه اسپل باس به 10 stack برسد.

در زیر هم میتونید نحوه ی گرفتن این اچیومنت رو در حالت هیرویک ببینید.

 

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید