آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش گرفتن اچیومنت Gotta Go

 

Gotta Go!

آموزش گرفتن اچیومنت Gotta Go

Anub’arak را در Azjol-Nerub در حالت هیرویک در 4 دقیقه یا کمتر شکست.

در زیر هم میتونید نحوه ی گرفتن این اچیومنت رو در حالت هیرویک ببینید.

 

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید