آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش گرفتن اچیومنت Less-rabi

 

Less-rabi

آموزش گرفتن اچیومنت Less-rabi

Moorabi را در Gundrak در حالت هیرویک شکست دهید در حالی که مانع از تبدیل شدن او به ماموت شود.

در زیر هم میتونید نحوه ی گرفتن این اچیومنت رو در حالت هیرویک ببینید.

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید