آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش گرفتن اچیومنت !Lockdown

 

Lockdown!

آموزش گرفتن اچیومنت !Lockdown

Xevozz ، Lavanthor ، Ichoron ، Zuramat the Obliterator ، Erekem و Moragg را درحالت هیرویک شکست دهید.

در زیر هم میتونید نحوه ی گرفتن این اچیومنت رو در حالت هیرویک ببینید.

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید