آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش گرفتن اچیومنت !Oh Novos

Oh Novos!

آموزش گرفتن اچیومنت !Oh Novos

Novos the Summoner در Drak’Tharon Keep را در حالت هیرویک شکست دهید بدون اینکه اجازه دهید Gunther’s Minion مینیونی های ارواح به کف fight بیایند.

در زیر هم میتونید نحوه ی گرفتن این اچیومنت رو در حالت هیرویک ببینید.

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید