آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش گرفتن اچیومنت Respect Your Elders

 

Respect Your Elders

آموزش گرفتن اچیومنت Respect Your Elders

Elder Nadox را در حالت هیرویک در Ahn’kahet: The Old Kingdom شکست دهید ، بدون كشته شدن هیچ کدوم از نگهبانانه Ahn’kahar

در زیر هم میتونید نحوه ی گرفتن این اچیومنت رو در حالت هیرویک ببینید.

 

 تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید