آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش گرفتن اچیومنت Snakes Why d It Have To Be Snakes

 

Snakes. Why’d It Have To Be Snakes?

آموزش گرفتن اچیومنت Snakes Why d It Have To Be Snakes

Slad’ran را در Gundrak در حالت هیرویک شکست بدید بدون اینکه مارهای (کوچیک) که توی fight هست رو بزنید بکشید .

در زیر هم میتونید نحوه ی گرفتن این اچیومنت رو در حالت هیرویک ببینید.

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید