آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش گرفتن اچیومنت Volazj’s Quick Demise

 

Volazj’s Quick Demise

آموزش گرفتن اچیومنت Volazj’s Quick Demise

Herald Volazj را در Ahn’kahet در حالت هیرویک در 2 دقیقه یا کمتر شکست بدید.

در زیر هم میتونید نحوه ی گرفتن این اچیومنت رو در حالت هیرویک ببینید.

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید