آموزش World Of Warcraft

آموزش گرفتن اچیومنت Volazj’s Quick Demise

 

Volazj’s Quick Demise

آموزش گرفتن اچیومنت Volazj’s Quick Demise

Herald Volazj را در Ahn’kahet در حالت هیرویک در 2 دقیقه یا کمتر شکست بدید.

در زیر هم میتونید نحوه ی گرفتن این اچیومنت رو در حالت هیرویک ببینید.

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید