آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش گرفتن اچیومنت Volunteer Work

 

Volunteer Work

آموزش گرفتن اچیومنت Volunteer Work

Jedoga Shadowseeker را در Ahn’kahet در حالت هیرویک شکست بدید بدون این که Twilight Volunteer بکشید.

در زیر هم میتونید نحوه ی گرفتن این اچیومنت رو در حالت هیرویک ببینید.

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید