آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش گرفتن اچیومنت Watch Him Die

 

Watch Him Die

آموزش گرفتن اچیومنت Watch Him Die

Krik’thir Gatewatcher در Azjol-Nerub را در حالت هیرویک شکست دهید در حالی که Watcher Gashra ، Watcher Narji و Watcher Silthik هنوز زنده هستند.

در زیر هم میتونید نحوه ی گرفتن این اچیومنت رو در حالت هیرویک ببینید.

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید