آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

ادامه آموزش گرفتن ایتم Shadowmourne

 

ادامه آموزش گرفتن ایتم Shadowmourne

برای سنگین نشدن صفحه پست اصلی ادامه اموزش گرفتن Shadowmourne اینجا با هم ببینیم .

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب :

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png [80R] The Sacred and the Corrupt
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png [80R] Shadow’s Edge
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png [80R] A Feast of Souls
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png [80R] Unholy Infusion
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png [80R] Blood Infusion
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png [80R] Frost Infusion
 7. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png [80R] The Splintered Throne
 8. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png [80R] Empowerment
 9. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png [80R] Shadowmourne…
 10. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png [80R] The Lich King’s Last Stand

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-50.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-51.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-52.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-53.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-54.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-55.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-56.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-58.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-59.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-60.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-61.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-62.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-63.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-64.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-65.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-66.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-67.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-68.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-69.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-70.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-71.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-72.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-73.jpg

 

 • تو این قسمت باید تشریف ببرین  سیندراگوسا رو نفله کنین البته باید 4 بار خودتونو در معرض Frost Breath قرار بدین و جون سالم به در ببرین یعنی از 37 الی 45k دمیج زنده در برین.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-74.jpg

 

 

 • نکته : برای انجام این کوئست ابتدا کسی که کوئست را داره چند عدد ایتم تانکی یا ست Frost به روی خود گذاشته و Shadow’s Edge را گرفته در دست و در هنگام برس باس به جلو باس رفته تا فاز 2 باس باید 4 برس بخوره بعد از اینکه 4 برس خورد ، دی باف روی باس می افته و نباید کسی که کوئست میزنه تا افتادن باس بمیره ، تا کوئست کامل بشه.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-75.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-76.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-77.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-78.jpg

 

 • حالا باید 50 تیکه کریستال Shadowfrost Shard که کیلجائدن واسه حبس کردن نرژول تو تخت یخی frozen throne ساخته بود و آرتاس واسه تسخیر تخت و icc با فراستمورن کریسالو شکست پیدا کنین ، این تیکه ها تو icc پیدا میشن.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-79.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-80.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-81.jpg

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Empowerment

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-82.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-83.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-84.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-85.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-86.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-87.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-88.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-89.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-90.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-91.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shadowmourne-92.jpg

 

اگه در مورد این پست هم سوالی براتون پیش اومد توی قسمت نظرات بیان کنید.

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید