آموزش World Of Warcraft

ادامه تصاویر quest هیرو Druid alliance

 

ادامه تصاویر quest هیرو Druid alliance

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

به ترتیب کوئست های زیر رو انجام میدیم :

  1.   [10] Heeding the Call or   [10] Heeding the Call
  2.   [10] Moonglade or   [10] Moonglade
  3.   [10] Great Bear Spirit or   [10] Great Bear Spirit
  4.   [10] Back to Darnassus or   [10] Back to Thunder Bluff
  5.   [10] Body and Heart or   [10] Body and Heart
  1.   [16] A Lesson to Learn  [16] A Lesson to Learn
  2.   [16] Trial of the Lake  [16] Trial of the Lake
  3.   [16] Trial of the Sea Lion  [16] Trial of the Sea Lion
  4.   [16] Aquatic Form  [16] Aquatic Form

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/26-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/27-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/28-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/29-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/30-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/36.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/38.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/40.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/41.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/42-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/43-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/44-1.jpg

 

 

دوستان من با توجه به تجربیاتم تا اینجا پلیر ها مشکل دارن توی انجام quest ها بقیه بسیار راحته که من دیگه ادامه ندادم اگه سوالی دارید هم زیر همین پست در قسمت نظرات بیان کنید .

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید