ادامه تصاویر quest هیرو Druid alliance

 

ادامه تصاویر quest هیرو Druid alliance

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

به ترتیب کوئست های زیر رو انجام میدیم :

  1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [10] Heeding the Call or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [10] Heeding the Call
  2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [10] Moonglade or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [10] Moonglade
  3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [10] Great Bear Spirit or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [10] Great Bear Spirit
  4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [10] Back to Darnassus or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [10] Back to Thunder Bluff
  5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [10] Body and Heart or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [10] Body and Heart
  1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [16] A Lesson to Learnhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [16] A Lesson to Learn
  2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [16] Trial of the Lakehttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [16] Trial of the Lake
  3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [16] Trial of the Sea Lionhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [16] Trial of the Sea Lion
  4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [16] Aquatic Formhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [16] Aquatic Form

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/21.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/22.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/23.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/24.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/25.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/26.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/27.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/28.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/29.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/30.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/31.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/32.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/33.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/34.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/35.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/36.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/37.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/38.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/39.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/40.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/41.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/42.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/43.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/43.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/44.jpg

 

دوستان من با توجه به تجربیاتم تا اینجا پلیر ها مشکل دارن توی انجام quest ها بقیه بسیار راحته که من دیگه ادامه ندادم اگه سوالی دارید هم زیر همین پست در قسمت نظرات بیان کنید .

 

مطالب زیر را هم ببینید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید