آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

ادامه تصاویر Questsهای Argent Tournament پارت دوم

 

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

ادامه تصاویر Questsهای Argent Tournament پارت دوم

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب : برای Horde

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] The Argent Tournament
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] Up To The Challenge
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] The Aspirant’s Challenge
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] The Valiant’s Charge
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] The Valiant’s Challenge
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] A Champion Rises

After completing :

https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] The Valiant’s Challenge

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب : برای Alliance

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] The Argent Tournament
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] Up To The Challenge
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] The Aspirant’s Challenge
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] The Valiant’s Charge
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] The Valiant’s Challenge
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] A Champion Rises

After completing :

https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] The Valiant’s Challenge

 

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-41.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-42.jpg

 

 

برای انجام این کوئست هم شما میبایست به منطقه Crystalsong Forest برید، مثل تصاویر زیر و ایتم Seer’s Crystal رو با کشتن Unbound Seer ها دراپ کنید

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-46.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-47.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-48.jpg

 

 

برای انجام این کوئست هم به منطقه Grizzly Hills برید و همانند تصاویر زیر جایی که من وایسادم کنار رودخانه شما هم در این نقطه قرار بگیرید و روی قورباغه ها kiss/ بزنید تا npc مورد نظر از حالت قورباغه به انسان تبدیل شود و سپس با اون صحبت کنید تا کوئست شما کامل شود.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-49.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-50.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-51.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-52.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-53.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-54.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-55.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-56.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-57.jpg

 

 

در پارت اول اموزش کوئست ها ما این نمونه کوئست را هم به صورت تصویر و عکس و هم به صورت ویدیو آموزش دادیم.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-58.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-59.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-60.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-61.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-62.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-63.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-64.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-65.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-66.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-67.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-68.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-69.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-70.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-71.jpg

 

 

برای انجام این کوئست به قبرستان نزدیک همین جایی که کوئست رو میگیرید برید و سپس از کریستال پیشگو، Seer’s Crystal در قبر سر وندل بالفور، لورین سانبلیز و کانال آیرونگریپ برای تعیین نحوه مرگ آنها استفاده کنید، سپس به Crusader Rhydalla برگردید.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-72.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-73.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-74.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-75.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-76.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-77.jpg

 

 

این کوئست یه کم کار داره، به این صورت که شما باید کیف یه نفر رو بزنید که اسم طرف Maloric که شما اول باید ایتمی به نام Large Femur که در تصاویر زیر هم من دراپ میکنم رو با کشتن Skeletal Woodcutter دراپ کنید و به دست بیارید و بعد باید برید کنار Maloric و ایتم Large Femur رو روی اون یوز کنید سپس ایتم کوئست شما دراپ میشه.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-78.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-79.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-80.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-81.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-82.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-83.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-84.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-85.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-86.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-87.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-88.jpg

 

 

نزدیک جایی که کوئست میگیرید یه مانت هست که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید فقط سوار این مانت بشید و بعد از رسیدن به مقصد در کلبه ها ایتم کوئست هایی هست که باید بردارید.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-89.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-90.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-91.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-92.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-93.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-94.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-95.jpg

 

 

 • از تصاویر زیر به بعد این منطقه به شما روزانه کوئست میده و برای exalted شدن میبایست روزانه کوئست ها رو انجام بدید.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-96.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-97.jpg

 

 • همونطور که توی تصویر زیر هم گفتم باید rep مناطق اصلی رو کامل کرده باشید ، مناطق اصلی اگه هورد بودید میشه :
 1. Orgrimmar
 2. Undercity
 3. Silvermoon
 4. Thunder Bluff

و اگه آلیانس بودید میشه :

 1. The Exodar
 2. Ironforge
 3. Stormwind
 4. Darnassus

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-98.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-99.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-100.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-101.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-102.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-103.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-104.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-105.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-106.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-107.jpg

 

 

وقتی این کوئست رو در نقشه میبینیم نقطه ای در شهر Dun Morogh نشان میده که ربطی نداره و شما میبایست با Squire David در همین منطقه که کوئست گرفتید صحبت کنید.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-108.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-109.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-110.jpg

 

 

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

part 3: ادامه تصاویر Questsهای Argent Tournament با هم ببینیم.

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید