آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

ادونس Shaman’s Friend

 

ادونس Shaman’s Friend

این Add-on برای Class Shaman ساخته شده و بسیار تو Fight کمک میکنه و اگر Elemental Shield یا Weapon Enchant نداشته باشید بهتون میگه Refresh کنید !

Damage Done یه سری Spell ها مثل Windfury Weapon رو به صورت دقیق علام میکنه و…

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Shaman-Friend-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Shaman-Friend-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Shaman-Friend-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Shaman-Friend-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Shaman-Friend-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Shaman-Friend-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Shaman-Friend-7.jpg

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید