آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

از کجای نقشه ایتم Pve و Bag بگیریم؟

 

از کجای نقشه ایتم Pve و Bag بگیریم؟

شما به عنوان پلیر wow یه سری ایتم Pve مورد نیاز تون هست و باید این ایتم ها رو بگیرید و همین طور بگ و کیف ها ، در این پست قصد داریم مکان ها و npc هایی که این ایتم ها رو شما میتونید از اونها بخرید نام ببریم.

  • از کجا بگ 22 تایی بخریم؟

برای خرید این Bag ها باید به Shattrath City برید و از فروشنده ای به نام Haris Pilton میتونید ایتم رو بخرید.

  1. “Gigantique” Bag : حجمش 22 و قیمتش 1200 تا گلد
  2. Portable Hole : حجمش 24 و قیمتش 3000 گلد

از این شاپ بخرید:

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DA%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F-1.jpg

 

  • از کجا ست PVE Cloth بخریم :

برای خرید ست Cloth که مخصوص میج و پریست و وارلوک باید به محل زیر که در Icecrown هست برید که اسم این محل Argent Tournament و محل قرار گیری شاپ جلوی در اینس TOC هست .

لول ایتم های که با Emblem of Triumph هست : 232

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DA%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DA%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F-3.jpg

 

  • از کجا ست PVE بخریم:

برای خرید ست Plate به محل زیر در Dalaran برید و از شاپی که اسمش Dubin Clay هست می تونید ست 5گانه که شامل Head – Hand و … است بخرید.

set هایی که می خرید با Emblem of Triumph هستش که لول 232 .

البته اگر برگردید و سمت راست رو هم نگاه کنید شاپی هست که با Emblem of Frost می تونید ازش ست با لول 251 بخرید

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DA%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DA%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F-5.jpg

 

  • برای ست های Mail و Leather به محل زیر در دالاران برید.

توجه کنید که از دو شاپ بالا می تونید هم با Emblem of Triumph و Emblem of Frost خرید کنید و لول ایتم های که با Emblem of Triumph هست : 232

لول ایتم هایی که با Emblem of Frost هست : 251

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DA%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DA%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DA%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F-8.jpg

 

 

  • از کجای Dalaran ایتم pve بگیریم:

برای هورد ها و آلینس ها محل خرید متفاوته اول برای آلینس ها، سه تا شاپ که می بینید جز اصلی ترین شاپ های Dalaran هستند، از چپ به راست با Emblem of Triumph و Emblem of Frost و Emblem of Conquest میشه خرید کرد.

 

  1. لول ایتم هایی که با Emblem of Triumph می خرید : 245
  2. لول ایتم هایی که با Emblem of Frost می خرید : 251
  3. لول ایتم هایی که با Emblem of Conquest می خرید : 213

 

برای هورد ها محل شاپ رو نقشه :

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DA%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DA%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F-10.jpg

 

 

برای الیانس ها محل شاپ رو نقشه :

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DA%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DA%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F-12.jpg

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید