آموزش World Of Warcraft

اموزش انجام دادن quest های Death knight

 

در صورتی که یک هیرو لول 55 در اکانت شما وجود داشته باشد به راحتی می توانید یک کاراکتر جدید Death Knight لول 55 از هر ریسی بسازید. به محض اینکه شما وارد بازی می شوید و یک سری کویست طراحی شده است تا با قابلیت های جدید هیرو خود آشنا شوید.

همانطور که در پست های قبل گفتم من خودم شخصا کوئست ها رو انجام دادم و از مراحل بازی و انجام کوئست ها عکس گرفتم که با هم تصاویر رو ببینیم .

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب :

 1.   [55] In Service of The Lich King
 2.   [55] The Emblazoned Runeblade
 3.   [55] Runeforging: Preparation For Battle
 4.   [55] The Endless Hunger
 5.   [55] The Eye Of Acherus
 6.   [55] Death Comes From On High
 7.   [55] The Might of The Scourge
 8.   [55] Report to Scourge Commander Thalanor
 9.   [55] The Scarlet Harvest
 10. Complete all of:
  •   [55] If Chaos Drives, Let Suffering Hold The Reins
  •   [55] Tonight We Dine in Havenshire
  •   [55] Death’s Challenge
  •   [55] Abandoned Mail
  •   [55] Grand Theft Palomino
   •   [55] Into The Realm of Shadows
 11.   [55] Gothik the Harvester
 12.   [55] The Gift That Keeps On Giving
 13.   [55] An Attack Of Opportunity
 14.   [55] Massacre At Light’s Point
 15.   [55] Victory At Death’s Breach!
 16.   [55] The Will Of The Lich King
  • Side quest:  [55] The Power of Blood, Frost And Unholy
 17.   [55] The Crypt of Remembrance
  • Side chain:
   1.   [55] The Plaguebringer’s Request
   2.   [55] Noth’s Special Brew
   3.   [55] More Skulls For Brew (repeatable)
 18.   [55] Nowhere To Run and Nowhere To Hide [55] Lambs To The Slaughter
 19.   [55] How To Win Friends And Influence Enemies
 20.   [55] Behind Scarlet Lines
 21.   [55] The Path Of The Righteous Crusader [55] Brothers In Death
 22.   [55] Bloody Breakout
 23.   [55] A Cry For Vengeance!
 24.   [55] A Special Surprise
 25.   [55] A Sort Of Homecoming
 26.   [55] Ambush At The Overlook
 27.   [55] A Meeting With Fate
 28.   [55] The Scarlet Onslaught Emerges
 29.   [55] Scarlet Armies Approach…
 30.   [55] The Scarlet Apocalypse
 31.   [55] An End To All Things…
 32.   [55] The Lich King’s Command
 33.   [55] The Light of Dawn
 34.   [8] Taking Back Acherus
 35.   [8] The Battle For The Ebon Hold
 36.   [8] Where Kings Walk or  [8] Saurfang’s Blessing

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-5.jpg

 

در این قسمت از کوئست ها شما میبایست ایتم Battle-Worn Sword که کنار کوره (Runeforge) هست رو وردارید و سپس روی ایتم کلیک کنید تا در کوره عملیات ساختش شروع بشه .

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Quest-death-knight-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-9.jpg

 

برای انجام این کوئست هم شما باید در Spellbook هیروتون یه اسپل اضافه شده به نام Runeforging که همون ایتچنت مخصوص کلاس dk هست و شما بین دو اینجنت موجود یکی رو انتخواب کنید و در جلوی کوره (Runeforge) روی sword هیروتون بزنید.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-19.jpg

 

برای انجام این کوئست شما باید برید بالای خونه هایی که مارک هستند و بالای اونها لول 3 بزنید .

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Quest-death-knight-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-27.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-28.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-33.jpg

 

این کوئست هم شما یک اسب رو سوار بشید و سپس لول 1 رو بزنید.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-36.jpg

 

این کوئست هم شما باید به پایین تپه برید و مانت (اسب) مخصوص کلاس dk رو سروار بشید و دوباره به همون نقطه ای که کوئست گرفتید برگردید و سپس لول 1 بزنید تا کوئست کامل شود.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-38.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-40.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-41.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-42.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-43.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-44.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-45.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-46.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-47.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-48.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-49.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-50.jpg

 

 

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

ادامه تصاویر quest هیرو Death knight

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید