اموزش انجام دادن quest های Druid alliance

 

Night Elf :
1- شما میتوانید هر 2 دقیقه 1 بار برای هر مدت که بخواهید در یک نقطه ناپدید بمانید
2- شما 2% احتمال دارید که Spell های Natural رو نخورید
3- شما 2% احتمال دارید که ضربات Melee یا Range رو نخورید
4- شما وقتی مرده اید سرعت بیشتری از سایر Race ها دارید و میتوانید روی آب راه بروید

اموزش کلی Druid رو تو سایت میتونید ببینید اما Druid تانک رو هم برای دیدن اموزشش اینجا کلیک کنید

در این پست هم اموزش انجام دادن quest این کلاس و مهم تر از همه که بسیاری از پلیر ها مشکل دارن quest bear این کلاس هست که با هم تصاویر از انجام quest ها ببینیم.

به ترتیب کوئست های زیر رو انجام میدیم :

  1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [10] Heeding the Call or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [10] Heeding the Call
  2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [10] Moonglade or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [10] Moonglade
  3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [10] Great Bear Spirit or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [10] Great Bear Spirit
  4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [10] Back to Darnassus or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [10] Back to Thunder Bluff
  5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [10] Body and Heart or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [10] Body and Heart
  1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [16] A Lesson to Learnhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [16] A Lesson to Learn
  2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [16] Trial of the Lakehttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [16] Trial of the Lake
  3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [16] Trial of the Sea Lionhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [16] Trial of the Sea Lion
  4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [16] Aquatic Formhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [16] Aquatic Form

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/1xc.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/2xc.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/3xc.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/4xc.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/5xc.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/6xc.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/7xc.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/8xc.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/9xc.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/10xc.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/11xc.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/13-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/14-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/15-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/16-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/17-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/18-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/19.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/20.jpg

 

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

برای دیدن ادامه quest ها اینجا کلیک نمایید.

 

مطالب زیر را هم ببینید

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید