آموزش World Of Warcraft

اموزش انجام دادن quest های Druid horde

 

Tauren :
1- این Race میتواند هر 2 دقیقه 1 بار دشمنان اطراف خود را Stun کند
2- این Race از سایر Race ها 5% بیشتر Hp دارد
3- Skill این Race در Herbalism از سایر Race ها 15 تا بیشتر است
4- شما 2% احتمال دارید که Spell های Natural رو نخورید

در این پست هم اموزش انجام دادن quest این کلاس و مهم تر از همه که بسیاری از پلیر ها مشکل دارن quest bear این کلاس هست که با هم تصاویر از انجام quest ها ببینیم.

به ترتیب کوئست های زیر رو انجام میدیم :

  1.     [10] Heeding the Call
  2.    [10] Moonglade
  3.    [10] Great Bear Spirit
  4.    [10] Back to Thunder Bluff
  5.    [10] Body and Heart

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Druid-horde-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Druid-horde-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Druid-horde-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Druid-horde-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Druid-horde-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Druid-horde-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Druid-horde-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Druid-horde-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Druid-horde-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Druid-horde-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Druid-horde-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Druid-horde-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Druid-horde-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Druid-horde-14.jpg

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید