اموزش انجام دادن quest های Paladin alliance

 

انرژی پایه ی پالادین ها مانا و سه رشته ی اصلی آنها نیروی شفا قدرت دفاع جمعی و قدرت فیوری یا استنس اگرسیو می باشد. پالادین ها به علت جادو های دفاعی و قدرت بخش و همچنین قابلیت شفا دهندگی در بازی گروهی از جایگاه بالایی برخوردارند و از آنها می توان به عنوان یار کمکی و حتی سازمان دهنده ی دفاع و حمله استفاده کرد. 

در این پست قصد دارم اموزش quest نژاد paladin بزارم که برای گرفتن اسپل Redemption  مشکلی نداشته باشید با هم تصاویر از انجام quest های این کلاس ببینیم.

به ترتیب کوئست های زیر رو انجام میدیم :

  1. ^ The Dead Mines (WC1 Human)
  2. ^ Warcraft II: Tides of Darkness manual, Legends of the Land, Sir Anduin Lothar
  3. [12] The Tome of Divinity
  4. [12] The Tome of Divinity
  5. [12] Redemption

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-3.jpg

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-4.jpg

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-24.jpg

 

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید