آموزش World Of Warcraft

اموزش انجام دادن quest های Paladin alliance

 

انرژی پایه ی پالادین ها مانا و سه رشته ی اصلی آنها نیروی شفا قدرت دفاع جمعی و قدرت فیوری یا استنس اگرسیو می باشد. پالادین ها به علت جادو های دفاعی و قدرت بخش و همچنین قابلیت شفا دهندگی در بازی گروهی از جایگاه بالایی برخوردارند و از آنها می توان به عنوان یار کمکی و حتی سازمان دهنده ی دفاع و حمله استفاده کرد. 

در این پست قصد دارم اموزش quest نژاد paladin بزارم که برای گرفتن اسپل Redemption مشکلی نداشته باشید با هم تصاویر از انجام quest های این کلاس ببینیم.

به ترتیب کوئست های زیر رو انجام میدیم :

 

 1. [12] The Tome of Divinity
 2. [12] The Tome of Divinity
 3. [12] The Tome of Divinity
 4. [12] The Tome of Divinity
 5. [12] The Tome of Divinity
 6. [12] The Tome of Divinity
 7. [12] The Tome of Divinity
 8. [12] The Tome of Divinity

 

 1. [12] Jol
 2. [12] Redemption
 3. [12] Redemption

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-3.jpg

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-4.jpg

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Aliance-24.jpg

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید