آموزش World Of Warcraft

اموزش انجام دادن quest های Paladin horde

 

اموزش انجام دادن quest های Paladin horde

جنگجویان مقدس گروهی از دورف ها و انسان های باقی مانده از امپراطوری لرداوران اند که پیروان راه نور و آتش مقدس شمرده می شوند.

بزرگ ترین خصم ایشان آندد ها هستند که پالادین ها با بهره گیری از آتش مقدس خود به مبارزه علیه ایشان می پردازند. تقریبا کلاس پالادین و جنگجو تفاوتی با یک دیگر ندارند چون هم از سلاح و هم از لباس مشابه استفاده می کنند. تنها تفاوت عمده ی این دو کلاس در انرژی پایه و رشته های آنهاست.

انرژی پایه ی پالادین ها مانا و سه رشته ی اصلی آنها نیروی شفا قدرت دفاع جمعی و قدرت فیوری یا استنس اگرسیو می باشد. پالادین ها به علت جادو های دفاعی و قدرت بخش و همچنین قابلیت شفا دهندگی در بازی گروهی از جایگاه بالایی برخوردارند و از آنها می توان به عنوان یار کمکی و حتی سازمان دهنده ی دفاع و حمله استفاده کرد. 

در این پست قصد دارم اموزش quest نژاد paladin بزارم که برای گرفتن اسپل Redemption مشکلی نداشته باشید با هم تصاویر از انجام quest های این کلاس ببینیم.

 

به ترتیب کوئست هایی زیر رو انجام میدیم :

  1.   [60] A Summons from Lord Solanar
  2.   [60] The Master’s Path
  3.   [60] A Gesture of Commitment
  4.   [60] A Demonstration of Loyalty
  5.   [60G] True Masters of the Light
  6.   [60] True Masters of the Light
  7.   [60D] True Masters of the Light

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Paladin-Horde-21.jpg

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید