اموزش انجام دادن quest های WARLOCK Alliance

 

اموزش انجام دادن quest های WARLOCK Alliance

Human :
1- Spirit شما 3% بیشتر از سایر Race ها است
2- شما 10% بیشتر از سایر Race ها Reputation دریافت میکنید
3- Expertise شما وقتی Sword به دست بگیرید 3 تا بیشتر از سایر Race ها است
4- هر 2 دقیقه 1 بار میتوانید Hero خود را از Debuff هایی که کنترل Hero رو از شما میگیرند پاک کنید
5- شما راحت تر از سایر Race ها توانایی دیدن Hero هایی که ناپدید هستند رو دارید

کوئست هایی که به ترتیب انجام میدیم :

  1.   [35] Knowledge of the Orb of Orahil or  [35] Knowledge of the Orb of Orahil or  [35] Knowledge of the Orb of Orahil or  [35] Knowledge of the Orb of Orahil
  2.   [40] Fragments of the Orb of Orahil
  3.   [40] Shard of an Infernal or  [40] Shard of a Felhound
  4.   [40G] Cleansing of the Orb of Orahil
  5.   [40] Returning the Cleansed Orb
  6.   [40] The Completed Orb of Noh’Orahil or  [40] The Completed Orb of Dar’Orahil

 

یه توضیحی در مورد کلاس Gnome بدم ببینید زیاد فرقی نمیکنه quest کلاس Human با Gnome  فقط من واسه کلاس Human  میرم به شهر Stormwind برای Gnome   برید Ironforge

با هم تصاویر از انجام این quest ها رو ببینیم.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-27.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-28.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-36.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-38.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-40.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-41.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-42.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-43.jpg

 

 

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

ادامه تصاویر quest هیرو کلاس WARLOCK Alliance

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید