اموزش انجام دادن quest های warrior horde

 

Orc :
1- هر 2 دقیقه شما میتوانید به مدت 15 ثانیه Attack Power و Spell Power دریافت کنید
2- این Race از سایر Race ها 15% کمتر در Stun میماند
3- Pet هایی که توسط این Race کنترل میشوند 5% قوی تر نسبت به سایر Race ها هستند
4- Expertise شما وقتی Axe و Fist Weapon به دست بگیرید 5 تا بیشتر از سایر Race ها است

با هم عکس از مراحل انجام quest هیرو warrior رو ببینیم

به ترتیب کوئست هایی که انجام میدیم :

 1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warrior.png [10] Veteran Uzzek
 2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warrior.png [10] Path of Defense
 3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warrior.png [10] Thun’grim Firegaze
 4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warrior.png [10] Forged Steel
 • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [30] The Islander
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [30] The Affray
   • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [30] The Windwatcher
    • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [40] Cyclonian
     • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [40G] The Summoning

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/1k.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/2k.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/3k.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/4k.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/5k.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/6k.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/7k.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/8k.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/9k.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/10.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/11k.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/12.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/13.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/14.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/15.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/16.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/17.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/03/18.jpg

 

اگه در رابطه با این مطلب سوالی دارید زیر همین پست در قسمت نظرات بیان کنید.

 

مطالب زیر را هم ببینید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید