آموزش World Of Warcraft

اموزش انجام دادن quest های warrior horde

 

Orc :
1- هر 2 دقیقه شما میتوانید به مدت 15 ثانیه Attack Power و Spell Power دریافت کنید
2- این Race از سایر Race ها 15% کمتر در Stun میماند
3- Pet هایی که توسط این Race کنترل میشوند 5% قوی تر نسبت به سایر Race ها هستند
4- Expertise شما وقتی Axe و Fist Weapon به دست بگیرید 5 تا بیشتر از سایر Race ها است

با هم عکس از مراحل انجام quest هیرو warrior رو ببینیم

به ترتیب کوئست هایی که انجام میدیم :

  1. https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Horde_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Ui-charactercreate-classes_warrior.png [10] Veteran Uzzek
  2. https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Horde_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Ui-charactercreate-classes_warrior.png [10] Path of Defense
  3. https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Horde_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Ui-charactercreate-classes_warrior.png [10] Thun’grim Firegaze
  4. https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Horde_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Ui-charactercreate-classes_warrior.png [10] Forged Steel

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warrior-Horde-16.jpg

 

 

اگه در رابطه با این مطلب سوالی دارید زیر همین پست در قسمت نظرات بیان کنید.

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید