آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

اموزش انجام دادن Questsهای Argent Tournament

 

کوئست های Tournament در منطقه Northrend – Icecrown – Argent Tournament Grounds  واقع شده که بعد از exalted شدن جوایز و پاداش هایی از جمله امکان خرید مانت و تبرد و غیره برای شما در دسترس قرار میگیرد کوئست های این منطقه به صورت روزانه و daili رست میشه اما من چون وقت نبود و سری میخواستم انجام بدم بعضی کوئست ها رو come کردم تا بتونم کوئست روزهای ایندم رو الان برم ولی کلا تفاوتی نداره و نمیکنه

بریم برای دیدن کوئست های این منطقه البته ما به این کوئست ها میگیم quest toc و اسم دقیق Argent Tournament هست

 نکته : من با نژاد blood elf کوئست ها رو انجام دادم شما اگه با نژادی غیر از این بخواهید انجام بدید یه چندتا کوئست نه چندان سخت فرق داره

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب : برای Horde

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] The Argent Tournament
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] Up To The Challenge
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] The Aspirant’s Challenge
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] The Valiant’s Charge
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] The Valiant’s Challenge
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] A Champion Rises

After completing :

https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] The Valiant’s Challenge

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب : برای Alliance

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] The Argent Tournament
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] Up To The Challenge
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] The Aspirant’s Challenge
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] The Valiant’s Charge
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] The Valiant’s Challenge
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] A Champion Rises

After completing :

https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] The Valiant’s Challenge

 

 

نکته : برای انجام دادن کوئست های Mastery Of Melee و Mastery Of The Charge و Mastery Of The Shield-Breaker، ویدیویی اماده کردیم که با دیدن این ویدیو کوئست های فوق رو راحت انجام بدید.

 

 

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-3.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-5.jpg

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-6.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-13.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-17.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-21.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-27.jpg

 

 

در مورد این کوئست شما میبایست به منطقه Silverpine Forest برید و در خونه کنار همین جاده ای که در تصویر زیر من ایستادم ایتم Dusty Journal رو بردارید.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-36.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-38.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-40.jpg

 

 

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

part 2: ادامه تصاویر Questsهای Argent Tournament

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید