آموزش World Of Warcraft

اموزش انجام دادن Questsهای Raven lord

 

اموزش انجام دادن Questsهای Raven lord

از نظر من ( شخصی ) Raven lord از اون دسته مانت های world of warcraft هست که بسیار زیباست .

من اگه تو بازی باشم طرفی و فردی که این مانت رو سوار هست یه جور دیگه نگاش میکنم البته برام مهم هست که خریده یا دراپ کرده !

بسیاری از دوستان و کسانی که با سایت ما برخورد داشتن و استفاده کردن گفتند کوئست های این مانت رو بلد نیستیم و از این حرفها.

شاید خیلی از شما هم مثل من دنبال این مونت زیبا همه جا رو گشتید ولی به نتیجه نرسیدید ولی با این آموزش با شانس دراپ 1.6 دراپ میشه در واقع این آموزش برای سامن کردن باس هست

خوب برای سامن کردن این باس به یه دروید + چند آدم بیکار که دنبال مونت هستن نیاز دارید

نکته : شما برای سامن کردن باس به کلیدی نیاز دارید که فقط دروید از یه سری کوست میتونه بگیره .

نکته : خیلی مهمه که کوست 16 رو تموم نکنید وگرنه باید با این مونت خداحافظی کنید

خوب وقتی به کوست 16 رسیدید شما یه کوست آیتم دارید به اسم Essence-Infused Moonstone این کلید شما برای رسیدن به اون باس هست، حالا این کلید رو میذارید تو جیبتون  میرید سراغ اینسی که اون باس رو میتونید توش سامن کنید که من در تصاویر زیر به شما نشون دادم .

برای سامن کردن بایس باید وارد حالت hc این اینس بشید و برای وارد شدن به حالت hc نیاز به کلیدی دارید که از Nakodu این کلید رو بخرید.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Nakodu-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/07/nakodu.jpg

 

نکته :برای خرید این کلید نیاز به rep از Lower City دارید برای گرفتن این rep میتونید چند بار اینس رو در حالت نرمال بزنید هم rep میده هم باس که میزنید achiv داره

بعد از گرفتن Essence-Infused Moonstone و Auchenai Key وارد اینس در حالت hc میشید و میرید به این قسمتی که توی  تصاویر زیر من رفتم اون وسط یه جا هست که میشه روش کلیک کرد درویدی که کلید رو داره روی اون کلیک میکنه و باس سامن میشه 

حالا باید این باس رو اینقدر بزنید تا دراپ بشه کم دراپ میشه

 

من خودم مثل همه ی کوئست های دیگر مطالب سایت ، کوئست این مانت رو زدم با هم ببینیم.

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب :

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Morthis Whisperwing
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Ward of Wakening
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Waking the Sleeper
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] No Mere Dream
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Return to Morthis Whisperwing
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] To the Evergrove
 7. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Book of the Raven
 8. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Eyes in the Sky
 9. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] To Catch A Sparrowhawk
 10. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Raven Stones
 11. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Eagle’s Essence
 12. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Falcon’s Essence
 13. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Hawk’s Essence
 14. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Return to Cenarion Refuge
 15. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Chasing the Moonstone
 16. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70D] Vanquish the Raven God
 17. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Eternal Vigilance

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-27.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-28.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-36.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-38.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-40.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-41.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-42.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-43.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-44.jpg

 

 

برای اینکه این پست و صفحه سنگین نشه و لود طولانی نداشته باشه

برای مشاهده ادامه اموزش انجام دادن Questsهای Raven lord کلیک کنید.

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید