اموزش انجام دادن Questsهای Raven lord

 

اموزش انجام دادن Questsهای Raven lord

از نظر من ( شخصی ) Raven lord از اون دسته مانت های world of warcraft هست که بسیار زیباست .

من اگه تو بازی باشم طرفی و فردی که این مانت رو سوار هست یه جور دیگه نگاش میکنم البته برام مهم هست که خریده یا دراپ کرده !

بسیاری از دوستان و کسانی که با سایت ما برخورد داشتن و استفاده کردن گفتند کوئست های این مانت رو بلد نیستیم و از این حرفها.

من خودم مثل همه ی کوئست های دیگر مطالب سایت ، کوئست این مانت رو زدم با هم ببینیم.

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب :

 1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Morthis Whisperwing
 2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Ward of Wakening
 3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Waking the Sleeper
 4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] No Mere Dream
 5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Return to Morthis Whisperwing
 6. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] To the Evergrove
 7. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Book of the Raven
 8. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Eyes in the Sky
 9. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] To Catch A Sparrowhawk
 10. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Raven Stones
 11. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Eagle’s Essence
 12. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Falcon’s Essence
 13. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Hawk’s Essence
 14. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Return to Cenarion Refuge
 15. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Chasing the Moonstone
 16. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70D] Vanquish the Raven God
 17. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Eternal Vigilance

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/1fg.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/2fg.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/3fg.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/4fg.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/5fg.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/6fg.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/7fg.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/8fg.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/9fg.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/10fg.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/11-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/12-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/13-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/14-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/15-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/16-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/17-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/18-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/19-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/20-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/21-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/22-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/23-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/24-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/25-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/26-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/27-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/28-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/29-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/30-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/31-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/32-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/33-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/34-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/35-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/36-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/37-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/38-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/39-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/40-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/41-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/42-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/43-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/44-1.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/07/45-1.jpg

برای اینکه این پست و صفحه سنگین نشه و لود طولانی نداشته باشه

برای مشاهده ادامه اموزش انجام دادن Questsهای Raven lord کلیک کنید.

مطالب زیر را هم ببینید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *