آموزش World Of Warcraft

اموزش انجام دادن Questsهای Raven lord

 

اموزش انجام دادن Questsهای Raven lord

Reins of the Raven Lord از اون دسته مانت های world of warcraft هست که بسیار زیباست .

شاید خیلی از شما هم مثل من دنبال این مونت زیبا همه جا رو گشتید ولی به نتیجه نرسیدید ولی با این آموزش با شانس دراپ 1.6 دراپ میشه در واقع این آموزش برای سامن کردن باس هست.

خوب برای سامن کردن این باس به یه دروید + چند آدم بیکار که دنبال مونت هستن نیاز دارید

خوب وقتی به کوست 16 رسیدید شما یه کوست آیتم دارید به اسم Essence-Infused Moonstone این کلید شما برای رسیدن به اون باس هست، حالا این کلید رو میذارید تو جیبتون میرید سراغ دانجن Sethekk Halls که اون باس رو میتونید توش سامون کنید که من در تصاویر زیر به شما نشون دادم .

برای سامون کردن باس باید وارد حالت hc این اینس بشید و برای وارد شدن به حالت hc نیاز به کلیدی دارید که از Nakodu این کلید رو بخرید.

 • نکته :برای خرید این کلید نیاز به Reputation از Lower City دارید برای گرفتن این Reputation میتونید چند بار این دانجن رو در حالت نرمال بزنید هم Reputation میده هم باس که میزنید Achievement داره
 • نکته : شما برای سامن کردن باس به کلیدی نیاز دارید که فقط دروید از یه سری کوست میتونه بگیره .
 • نکته : شما بعد از انجام دادن کوئست Vanquish the Raven God و سپس گرفتم کوئست اخر Eternal Vigilance، دوباره کوئست آیتم Essence-Infused Moonstone یا همون کلید سامون کردن باس برای همیشه در کیف شما قرار میگیره، پس نگران اینکه کوئست ها رو بزنید و مانت دراپ نشه، نشید.

 

بعد از گرفتن Essence-Infused Moonstone و Auchenai Key وارد اینس در حالت hc میشید و میرید به این قسمتی که توی  تصاویر زیر من رفتم اون وسط یه جا هست که میشه روش کلیک کرد درویدی که کلید رو داره روی اون کلیک میکنه و باس سامن میشه ، حالا باید این باس رو اینقدر بزنید تا دراپ بشه کم دراپ میشه

من خودم مثل همه ی کوئست های دیگر مطالب سایت ، کوئست این مانت رو زدم با هم ببینیم.

 

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب :

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Morthis Whisperwing
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Ward of Wakening
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Waking the Sleeper
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] No Mere Dream
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Return to Morthis Whisperwing
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] To the Evergrove
 7. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Book of the Raven
 8. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Eyes in the Sky
 9. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] To Catch A Sparrowhawk
 10. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Raven Stones
 11. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Eagle’s Essence
 12. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Falcon’s Essence
 13. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Hawk’s Essence
 14. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Return to Cenarion Refuge
 15. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Chasing the Moonstone
 16. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70D] Vanquish the Raven God
 17. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Eternal Vigilance

 

 • دو مورد رو شما می بایست رعایت کنید :
 1. train مانت شما 280% باشه (skill 300)
 2. حداقل لول کاراکترتون 70 باشه

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-3.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-5.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-14.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-16.jpg

 

 

 • در مورد این کوئست شما باید در مکانی که در تصویر زیر نشان داده شده صبر کنید تا npc صحبت هاشو تمام کنه.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-17.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-19.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-21.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-23.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-24.jpg

 

 • نکته : به مکانی که من در اونجا وایسادم و در تصویر زیر مشخص است باید شما باشید

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-27.jpg

 

 

 • نکته : در همین منطقه شما میبایست npc  و ادد هایی که وجود دارند رو بکشید و ایتم های درون این ادد ها رو برداید

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-28.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-31.jpg

 

بعد از ساخت شدن ایتم Seer’s Stone شما ایتم رو مثل تصویر زیر در جایی که قرار گرفتم با npc مورد نظر صحبت کنید.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-35.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-36.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-37.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-38.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-40.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-41.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-42.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-43.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-44.jpg

 

 

برای اینکه این پست و صفحه سنگین نشه و لود طولانی نداشته باشه

برای مشاهده ادامه اموزش انجام دادن Questsهای Raven lord کلیک کنید.

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید