اموزش ساخت Jeeves

 

اموزش مرحله به مرحله ساخت ایتم  Jeeves که به نظرم برای هر راید واجبه داشته باشید، حتی یه نفر که باهاش یه سری ایتم های ضروری و مهم تر از اون میشه ایتم ها رو تعمیر کرد.

خوب با هم بریم این ایتم رو بسازیم .

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Jeeves-25.jpg

 

 

 

برای دیدن ادامه اموزش ساخت Jeeves اینجا کلیک نمایید.

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید