آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

اموزش گرفتن اچیومنت The Arachnid Quarter (10 player)

 

اموزش گرفتن اچیومنت The Arachnid Quarter (10 player)

شما باید چند باس از Naxxramas رو در حالت 10 نفره شکست دهید.

1- Anub’Rekhan

2-Grand Widow Faerlina

3-Maexxna

کلیپ و فیلم زیر هم در رابطه با گرفتن همین اچیومنت هست.

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید