آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

اموزش گرفتن اچیومنت The Dedicated Few (25 player)

 

اموزش گرفتن اچیومنت The Dedicated Few (25 player)

برای گرفتن  اچیومنت The Dedicated Few (25 player) شما باید یه سری از باس هایی که در زیر مینویسم در Naxxramas را با کمتر از 21 نفر  در حالت 25 نفر شکست دهید.

باس ها :

 1. Anub’Rekhan
 2. Grobbulus
 3. Grand Widow Faerlina
 4. Maexxna
 5. Loatheb
 6. Patchwerk
 7. Instructor Razuvious
 8. Heigan the Unclean
 9. Gothik the Harvester
 10. Kel’Thuzad
 11. Sapphiron
 12. Gluth
 13. Thaddius
 14. Noth the Plaguebringer

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید