آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

اموزش Noggenfogger Elixir

 

این پست رو اختصاص میدیم به اموزش انجام دادن کوئیست Noggenfogger Elixir یا همون کوچیک کننده در world of warcraft

برای این کار شما باید به منطقه Tanaris برید و quest رو بگیرید و تا اخر انجام بدید من طبق معمول خودم quest ها رو انجام دادم و از مراحل انجام  کوئیست ها عکس گرفتم که با هم ببینیم.

کوئست هایی که باید به ترتیب انجام بدیم:

https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png [49] The Thirsty Goblin

https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png [49] In Good Taste

https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png [49] Sprinkle’s Secret Ingredient

https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png [49] Delivery for Marin

https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Neutral_15-1.png [49] Noggenfogger Elixir

 

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-7.jpg

 

 

  • تصاویر زیر مربوط به کوئست : In Good Taste

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-9.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-14.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Noggenfogger-Elixir-23.jpg

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید