آموزش World Of Warcraft

اموزش Quest های Battered Hilt horde 

 

این شمشیر یک شمشیر افسانه ای هست که نماد نبرد با Scourge بوده ، که نسل به نسل منتقل می شده تا این که آرتاس صاحب شمشیر رو می کشه  Lana’thel که از زیر دستای Kael’thas بوده شمشیرو میبره Icecrown تا باهاش با آرتاس بجنگن(در زمان نبرد ایلیدن) بعدا این خانم Lana’thel هم توسط آرتاس کشته میشه و دوباره زنده میشه به عنوان یه Scourge 

در همین محل در طول یه کوئست شمشیر رو فاسد می کنه و اونجا میذاره تا دیگه به کسی خدمت نکنه شمشیر دلیل این کارشم اینه که با نگاه کردن بهش یاد زندگی گذشتش میفتاده Lana’thel .

در طول یه کوئست میشه این شمشیرو دوباره بهش نور بخشید آخرش میشه شمشیر رو گرفت برای خود آدم .(یا تو دالاران با یه سلاح دیگه تعویضش کرد)

تموم کردن کوئست هم اچیومنت میده به نام The Sword in the Skull .

با هم از انجام مراحل کوئست های Battered Hilt ببینیم.

کوئست ها رو به ترتیب زیر انجام میدیم:

 1.  [80] The Battered Hilt
 2.  [80] What The Dragons Know
 3.  [80] The Sunreaver Plan [80] The Silver Covenant’s Scheme
 4.  [80] A Suitable Disguise
 5.  [80] A Meeting With The Magister [80] An Audience With The Arcanist
 6.  [80] Return To Caladis Brightspear [80] Return To Myralion Sunblaze
 7.  [80D] Reforging The Sword
 8.  [80D] Tempering The Blade
 9.  [80D] The Halls Of Reflection
 10.  [80] Journey To The Sunwell
 11.  [80] Thalorien Dawnseeker
 12.  [80] The Purification of Quel’Delar
 13. One of:

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-27.jpg

 

برای دیدن ادامه اموزش Quest های Battered Hilt horde کلیک کنید.

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید