آموزش World Of Warcraft

اموزش Quest های Battered Hilt horde 

 

این شمشیر یک شمشیر افسانه ای هست که نماد نبرد با Scourge بوده ، که نسل به نسل منتقل می شده تا این که آرتاس صاحب شمشیر رو می کشه . Lana’thel که از زیر دستای Kael’thas بوده شمشیرو میبره Icecrown تا باهاش با آرتاس بجنگن(در زمان نبرد ایلیدن) . بعدا این خانم Lana’thel هم توسط آرتاس کشته میشه و دوباره زنده میشه به عنوان یه Scourge 

در همین محل در طول یه کوئست شمشیر رو فاسد می کنه و اونجا میذاره تا دیگه به کسی خدمت نکنه شمشیر . دلیل این کارشم اینه که با نگاه کردن بهش یاد زندگی گذشتش میفتاده Lana’thel .

در طول یه کوئست میشه این شمشیرو دوباره بهش نور بخشید . آخرش میشه شمشیر رو گرفت برای خود آدم .(یا تو دالاران با یه سلاح دیگه تعویضش کرد)

تموم کردن کوئست هم اچیومنت میده به نام The Sword in the Skull .

با هم از انجام مراحل کوئست های Battered Hilt ببینیم.

کوئست ها رو به ترتیب زیر انجام میدیم:

 1.  [80] The Battered Hilt
 2.  [80] What The Dragons Know
 3.  [80] The Sunreaver Plan [80] The Silver Covenant’s Scheme
 4.  [80] A Suitable Disguise
 5.  [80] A Meeting With The Magister [80] An Audience With The Arcanist
 6.  [80] Return To Caladis Brightspear [80] Return To Myralion Sunblaze
 7.  [80D] Reforging The Sword
 8.  [80D] Tempering The Blade
 9.  [80D] The Halls Of Reflection
 10.  [80] Journey To The Sunwell
 11.  [80] Thalorien Dawnseeker
 12.  [80] The Purification of Quel’Delar
 13. One of:
  •  [80] A Victory For The Silver Covenant (sword)
  •  [80] A Victory For The Silver Covenant (mace)
  •  [80] A Victory For The Sunreavers (sword)
  • [80] A Victory For The Sunreavers (sword, blood elf)
  •  [80] A Victory For The Sunreavers (mace)
  • [80] A Victory For The Sunreavers (mace, blood elf)

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-27.jpg

 

برای دیدن ادامه اموزش Quest های Battered Hilt horde کلیک کنید.

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید