آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

اموزش Teleport به dalaran

 

اموزش Teleport به dalaran

در این پست ما قصد داریم رفتن به شهر دالاران که یکی از مهمترین شهرهای world of warcraft هست رو اموزش بدیم.

سرورهای blizzlike همانند سرور Wowzone برای رفتن به این شهر میبایست شما بعد از لول 74 شدن کوئست:

  1. The Magical Kingdom of Dalaran: برای Horde در چهار منطقه
  2. The Magical Kingdom of Dalaran: برای Aliance هم در چهار منطقه

میتوان این کوئست رو گرفت و سپس با صحبت کردن با همون npc که کوئست از اون گرفتید به صورت سری و آنی به شهر دالاران تلپرت شوید و در این حین کوئست هم کامل میشود.

نکته : ویدیو زیر در سرور افلاین ،لوکال هاست تهیه و تنظیم شده است.

نکته : جهت دیدن عکس npc که کوئست میدهند روی اسم هر npc کلیک کنید.

 

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

مناطقی که این کوئست برای Horde در نظر گرفته شده :

Borean Tundra  -1

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Borean-Tundra.jpg

 

در این منطقه شما کوئست رو از Magistrix Kaelana باید بگیرید

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/ab630512196b69e5e17ef51ef9cebeaf.png

Dragonblight -2

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Dragonblight.jpg

 

در این منطقه شما کوئست رو از Archmage Aethas Sunreaver و Image of Archmage Aethas Sunreaver باید بگیرید

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/ab630512196b69e5e17ef51ef9cebeaf.png

Howling Fjord -3

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Howling-Fjord.jpg

 

در این منطقه شما کوئست رو از Magister Varenthas باید بگیرید

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/ab630512196b69e5e17ef51ef9cebeaf.png

Grizzly Hills -4

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Grizzly-Hills.jpg

 

در این منطقه شما کوئست رو از Magistrix Phaelista باید بگیرید

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

مناطقی که این کوئست برای Aliance در نظر گرفته شده :

 

Borean Tundra -1

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Borean-Tundra-Aliance.jpg

 

در این منطقه شما کوئست رو از Magister Dath’omere باید بگیرید

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/ab630512196b69e5e17ef51ef9cebeaf.png

Dragonblight -2

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Dragonblight-aliance.jpg

 

در این منطقه شما کوئست رو از Vas the Unstable و Image of Archmage Modera باید بگیرید

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/ab630512196b69e5e17ef51ef9cebeaf.png

Grizzly Hills -3

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Grizzly-Hills-aliance.jpg

 

در این منطقه شما کوئست رو از Magistrix Haelenai باید بگیرید

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/ab630512196b69e5e17ef51ef9cebeaf.png

Howling Fjord -4

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Howling-Fjord.jpg

 

در این منطقه شما کوئست رو از Baron Ulrik von Stromhearth باید بگیرید

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید