با دیدن این نقشه ها بهتر لول اپ کنید

 

با دیدن این نقشه ها بهتر لول اپ کنید

برای level up کردن هیروها قاعدتا باید برید به مناطق و شهر هایی که لول موجودات اونجا یه کم از شما کمتر یا یا حد فاصل همین مورد باشه برید.

خیلی ها مخصوصا کسانی که میخوان تازه با بازی world of warcraft اشنا بشن جاهایی که باید برن و … متاسفانه نمیدونن و ساعت ها توی مپ می چرخند که باعث ناراحتیشون میشه من برای اینکه راحت بشید و یاد بگیرید کجا بهترین جا برای حال حاظر لول اپ کردن شما خوبه چند نقشه از world of warcraft تهیه کردم که با دیدن این نقشه ها با لول موجودات یا level npc این مناطق اشنا میشید و راحت تر و سریعتر لول اپ کنید .

Eastern Kingdoms
عدد عنوان منطقه LEVEL  یادداشت
1 Dun Morogh 1-20  فقط Alliance
2 Elwynn Forest 1-20  فقط Alliance
3 Eversong Woods 1-20  فقط Horde
4 Gilneas 1-20  فقط Worgen
5 Tirisfal Glades 1-20  فقط Horde
6 Westfall 10-60  فقط Alliance
7 Ghostlands 10-60  فقط Horde
8 Loch Modan 10-60  فقط Alliance
9 Silverpine Forest 10-60  فقط Horde
10 Redridge Mountains 15-60  فقط Alliance
11 Duskwood 20-60  فقط Alliance
12 Hillsbrad Foothills 15-60  فقط Horde
13 Wetlands 20-60  فقط Alliance
14 Arathi Highlands 25-60
15 Northern Stranglethorn 25-60
16 The Cape of Stranglethorn 30-60
17 The Hinterlands 30-60
18 Western Plaguelands 35-60
19 Eastern Plaguelands 40-60
20 Badlands 40-60
21 Searing Gorge 40-60
22 Burning Steppes 40-60
23 Swamp of Sorrows 40-60
24 Blasted Lands 40-60
25 Deadwind Pass 50-60   بدون تلاش
Kalimdor
عدد عنوان منطقه LEVEL یادداشت
1 Azuremyst Isle 1-20  فقط Alliance
2 Durotar 1-20  فقط Horde
3 Mulgore 1-20  فقط Horde
4 Teldrassil 1-20  فقط Alliance
5 Azshara 10-60  فقط Horde
6 Bloodmyst Isle 10-60  فقط Alliance
7 Darkshore 10-60  فقط Alliance
8 Northern Barrens 10-60  فقط Horde
9 Ashenvale 15-60
10 Stonetalon Mountains 20-60
11 Desolace 30-60
12 Southern Barrens 25-60
13 Dustwallow Marsh 35-60
14 Feralas 35-60
15 Thousand Needles 40-60
16 Felwood 40-60
17 Tanaris 40-60
18 Un’Goro Crater 40-60
19 Winterspring 40-60
20 Silithus 40-60
21 Moonglade 1-90   بدون تلاش

 

با هم نقشه ها رو ببینیم.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/07/bb4c4c5112201086a13f6c60d7ce5c52.jpg

 

البته نقشه ی زیر مناطق جدید که توی پتچ 3.3.5 نیست هم گذاشته شده که زیاد موردی نداره با زدن کلید m توی بازی خودتون میتونید چک کنید که ایا این مورد جدید هست یا نه

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/07/levelflow.jpg

 

نقشه بعدی از مناطقی به نام های outland و northrend 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/07/695165.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/07/695166.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

تصاویر زیر هم مربوط به https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Flight-Masters.png  Flight Masters برای هورد و الیانس میباشد.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Flight-Masters-Kalimdor-Zones.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Flight-Masters-Kalimdor-Zones1.jpg

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Flight-Masters-Eastern-Kingdoms-Zones1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Flight-Masters-Eastern-Kingdoms-Zones.jpg

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Outland-Zones1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Outland-Zones.jpg

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Northrend-Zones1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/04/Northrend-Zones.jpg

 

 

مطالب زیر را هم ببینید

6 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید