Role ها کلا به Role = Dps, Tank , Healer تقسیم میشن :

  • Tanking

یک Tank می تواند برای این Boss کافی باشد اما به شرطی که اون Tank آیتم های فوق العاده ای داشته باشه که میشه گفت Full PvE 6k+ GS.

اما توی این پست با فرض 2 Tank توضیح میدم

Tank ها باید کنار هم باشند تا از Bone Slice کمتر Damage بگیرند.

کلید اصلی این Boss برای Tank ها زمان بندی دقیق بین فاز Bone Storm و Bone Spike Graveyard هستش.

از پایان Bone Storm تنها 10 ثانیه تا Bone Spike Graveyard هستش که Tank ها در این مدت باید دوباره به جای خودشون برگردند که میشه کنار همدیگه تا Damage کمتری بخورند از Bone Slice

Tank ها نباید خودشونو بین یه دیوار و Marrowgar قرار بدن چون وقتی Bone Storm میزنه آتیش از دیوار بیرون نمیره و حتی اگه توی آتیش هم نباشن Damage می خورن.
کله تاکتیک تنک ها همین بود.

  • DPS
    Marrowgar قابلیت ضربه خوردن بسار زیادی داره و همین کارو برای MDPS ها راحت تر می کنه ( MDPS = Melee DPS )

 

Bone Spike Graveyard : همه ی RDPS ها و MDPS هایی که نزدیک Spike هستند باید خیلی سریع به Spike ها حمله کنند و بازیکنی که روی اون هستو نجات بدن توی Retail گفته شده که میشه با Hand of Reckoning پالادین ها و دیگر قابلیت هایی مثل اون میشه Spike رو از بین برد.

Cold Flame : نوعی خط با آتیش تولید میکنه که از فاصله ی چند قدمی خودش شروع میشه و تا 8 یارد ادامه داره, برای MDPS ها 2 حالت وجود داره که از این اسپل Marrowgar فرار کنند یا به طور کل در حال حرکت باشند و روی اون ها نرند یا دقیقا زیر Marrowgar بایستن اما برای RDPS ها مشکلی نیست چون می تونن توی فاصله ی بیشتر از 8 یارد بایستن.

اما Cold Flame در حالت معمولی ( یعنی زمانی که توی Bone storm نیست)  فقط یک خط آتش کوچک درست میکنه ولی اگر در Bone Storm , اسپل Cold Flame باشه از 4 جهت خط آتیش ایجاد میشه و MPDS ها نمیتونن زیره Boss باشن چون از اونجا شوروع میشه.

Bone Storm : هر 30 ثانیه Bone Storm می زنه Marrowgar در هر صورت همه ی بازیکن ها از این اسپل Damage می جورن کسانی که نزدیک باشند بیشتر و کسانی که دورتر کمتر Damage می خورن
در Bone Storm هر سری Marrowgar 4 نفر رو به طور تصادفی انتخاب میکنه و به اونها هر 6 ثانیه حمله میکنه Tank ها باید نزدیک باشند تا بعد از چهارمین حمله Bone Slice رو بخورند از Marrowgar

 

Healers

تنها نقش Healer ها در این Boss گوش به زنگ بودن هستش اونها باید به کسانی که Bone Spike Graveyard دارن سریع Heal بدن و در حین Heal دادن به کل Raid از Cold Flame بیان بیرون یا اگه Bone Storm روی اونها علاوی بر اینکه به سمته Tank برن و خودشونو Heal بدن باز هم کله Raid رو heal کنند.