آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

دانلود ادونس Accountant

 

دانلود ادونس Accountant

Accountant از اون دسته ادونسهای کاربردی در زمینه فارم گلد و مشاهده مخارج و درآمد است.

با استفاده از ادونس Accountant می‌توانید مشاهده کنید که با هر یک از کاراکترهای خودتون در روز، هفته، ماه یا در کل چقدر گلد فارم کردیده اید.

 

 

 

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Accountant-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Accountant-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Accountant-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Accountant-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Accountant-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Accountant-6.jpg

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید