آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

دانلود ادونس Bindpad

 

دانلود ادونس Bindpad

BindPad افزونه ای برای جایگزین کردن صفحه ماکرو ها و ساخت KeyBindings برای spellها ، item و macro است.شما دیگر نیازی به اسلات های نوار اکشن ندارید تا اتصالات اصلی را برای ماکروها و غیره ایجاد کنید.

افزونه BindPad بسیاری از اسلات های آیکون را در قالب خود داره و  می توانید این اسلایت ها رو بکشید و رها کنید و هر چیزی را در یکی از این slot ها قرار داده و بر روی slot کلیک کنید تا KeyBindings را تنظیم کنید.

چگونه می توان از “BindPad” استفاده کرد؟

  1.  برای نمایش قابBindPad نوع / bindpad یا / bp را تایپ کنید.(همچنین می توانید فرمان Keybinding “Toggle BindPad” را به صورت استاندارد پیدا کنیدقاب KeyBindings از Blizzard-UI.)
  2.  فریم spellbook (p) :   کیف (b) یا Macro Panel (/ macro) را باز کنید.(همچنین برای باز کردن این پنجره ها می توانید از سه مینی آیکون در قاب BindPad استفاده کنید.)
  3.  با استفاده از کشیدن :  دکمه سمت چپ ، spell icon ، item icon یا نmacro icon را بکشید آن را روی پنجره BindPad رها کنید.(در صورت قفل بودن action bar ، ممکن است به کلید shift key + left دکمه نیاز داشته باشید.)
  4.  اکنون icon قرار داده شده :  روی قاب BindPad را مشاهده می کنید. آن را کلیک کنید ،و یک پنجره گفتگو “یک کلید را فشار دهید تا ببندید” ظاهر خواهد شد

 

 

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Bindpad-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Bindpad-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Bindpad-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Bindpad-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Bindpad-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Bindpad-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Bindpad-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Bindpad-8.jpg

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید