آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

دانلود ادونس Carbonite

 

دانلود ادونس Carbonite

اگر در مورد کاربرد این ادونس بخواهیم در یک جمله خلاصه کنیم ، شخصی‌سازی نقشه و نمایش کوئست‌ها و این ادونس برای لول‌ آپ و همچنین فارم کردن بسیار کارامد و مفید است.

با دستور  /carb Options

میتونید صفحه ی تنظیمات Carbonite رو ببینید.

 

 

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Carbonite-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Carbonite-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Carbonite-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-Carbonite-4.jpg

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید