آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

دانلود ادونس ClassLoot

 

دانلود ادونس ClassLoot

این ادونس برای گیلدمستر و راید لیدر میتونه خیلی کمک کننده باشه چون با استفاده از این ادونس قسمتی به Tooltip آیتم‌ها اضافه میشه، که در تصاویر زیر هم میبینید، با استفاده از ستاره اولویت بندی کرده ایتم ها رو که کدام کلاس برای گرفتن این ایتم اولویت داره

با دستور :  /cl check

 با این دستور در قسمت چت برای خودتون اولویت آیتم مربوطه رو نمایش میده

با دستور :  /cl gcheck

اگه در گیلدی عضو هستید زمانی که در چت گیلد این دستور رو بزنید اولیت آیتم مربوطه نمایش میده

و با دستور :  /cl rcheck

اگه در راید باشید، هستید زمانی که در چت راید این دستور رو بزنید اولیت آیتم مربوطه نمایش میده

 

 

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-ClassLoot-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-ClassLoot-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3-FishWarden-11.jpg

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید